Другите за нас

Откриване на Европейски клуб в IV ОУ "Иван Вазов"

На 15 септември 2010 в 09:30 ч. ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Зинаида Златанова ще открие Европейски клуб в 4-то ОУ "Иван Вазов" в квартал "Изток" на гр. Кюстендил.

Европейският клуб ще бъде извънкласна форма на дейност, доброволно обединяваща ученици и учители от всички възрастови групи в училището. Той ще работи за изграждането на европейско съзнание у подрастващите и придаване на европейско измерение на образованието и възпитанието в училището.

Събитието се осъществява в рамките на 2010 - Европейската година за борба с бедността и социалното изключване. То е по инициатива на европейския информационен център Европа Директно - Кюстендил и е продължение на успешната съвместна работа между центъра и младите хора от квартал "Изток". През месец януари тази година Европа Директно - Кюстендил откри и инфо - точка в офиса на Сдружение "Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение" (ЛАРГО) там, припомнят от представителството на ЕК у нас.

Образователен център на територията на IV ОУ "Иван Вазов"

В Кюстендил започна изпълнението на проект "Спиране на процеса на маргинализация на ромите в града чрез създаване на модел за развитие на общността", който се изпълнява в партньорство между Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, Фондация "Здраве и социално развитие" и общината. На представянето присъстваха представители, общински и регионални институции, местната общност, неправителствени организации и академични среди. Срещата бе открита от Петър Паунов, кмет на Община Кюстендил и г-н Крисчън Холтет, външен консултант към Фондация "Велукс" (Дания), финансираща проекта. Фондация "Велукс" предоставя средства на проекти, насочени към деца и млади хора в уязвимо положение.

Проектът е с продължителност 3 години, в рамките, на които ще бъдат предлагани здравни, образователни и социални услуги на деца и семейства, както и на млади хора в квартал "Изток", гр. Кюстендил. Услугите ще бъдат предоставяни от екип от местни специалисти в Образователен център на територията на IV ОУ "Иван Вазов", гр.Кюстендил, изграждащ се по проекта. Заложени са още и провеждане на изследвания за изучаване на потребностите и силните страни на общността, както и промяната в нагласите и поведението в резултат от изпълняваните дейности. Спирането на процеса на маргинализация на ромите в град Кюстендил е в подкрепа на политиката на общината за подобряване на жизнената среда на семействата и осигуряване на достъп до образователни, здравни и социални услуги. Крайна цел е да се създаде модел за спиране на изключването на ромската общност в Кюстендил, който би могъл да служи за модел и в други общности.