История

14. 03. 11
posted by: Manager
Посещения: 4397

 

            През 1926 г. двама учители откриват училище за циганското малцинство в дн. кв."Изток". Училището просъществува около две години, като отново се открива за кратко през 1932 г.

Постоянният си живот започва от учебната 1945/1946 година . Разкрито е  начално училище с 80 ученици.

Училищен инспектор по това време е Христо Василев. Той свиква съвещание, на което е взето решение: „Началните учители в гр. Кюстендил да учителстват по една учебна година в училището, а всеки новоназначен учител да минава през него”. Училището е отдалечено от града, учениците са роми, незнаещи добре български език, а материално-техническата база е безкрайно лоша. В началото учебно-възпитателната работа се е провеждала в четири класни стаи – две в сградата на Д. Юнишев и две в тази на Илия Панов.  Стаите били малки и неприветливи, учениците – с липса на всякакви хигиенни навици. Липсвали учебници, тетрадки, моливи, а нагледните средства се изработвали от учителите или се взимали от другите училища. Директор на училището е Христо Василев.

След Асен Христов директор на училището е Кирил Илиев, а след него Йосиф Димитров. От 1953/54 до 1955/56 година в града са преместени четирима учители, а на тяхно място са изпратени Славчо Миланов, Нина Бонева, Йордан Генчев, Методи Попов. В училище останали Хаджийска, Касабова, Зрънчев, Иванова, Бояджиева.

Броят на учениците започва да се увеличава, през 1955 г. достига 289 ученици. На 15 септември 1956 г. се поставя начало на прогимназиален клас.

Резултатите от учебно-възпитателната работа при тези тежки условия били добри, благодарение на задружния колектив, който не жалел сили и труд за обучението на учениците в квартал „ Изток“ (махалата ).

Започва сроителството на нова училищна сграда, открита на 29 септември 1957 г. През 1960 г. училището е официално наименувано "Никола Йонков Вапцаров". От 15 септември 1974 г. училището се преустройва в основно професионално училище със специалности : дървообработване, металообработване и горно дамско облекло.

През учебната 1978/79 г. в училището има 32 паралелки с 916 ученици.

До  1992г. дългогодишен Директор е Здравко Бойков. Училището е с засилено изучаване на трудово обучение. Постигнати са много добри резултати при производственото обучение по дървообработване, металообработване и текстил. Организират се ежегодни изложби, които се посещават от граждани, ученици от други училища на града и страната. Изработените предмети говорят за упорития труд и творчеството на ръководството, педагогическия колектив и любовта на учениците към приложните занимания. Училището е определено като водещо в страната в системата на основните училища със засилено изучаване на трудово обучение.         

Съгласно решение на Общинския съвет и протокол на Педагогическия съвет от 4 май 1992 г., училището получава името „Иван Вазов”.

От 01. 06. 1992г. до юни 2012 година   Директор на училището е Огнян Михалков.  От учебната 92/93г. се въвежда нова учебна програма, с която постепенно отпада засиленото трудово обучение. Въвежда се и чуждоезиковото обучение. Училище „Иван Вазов” се превръща в Общообразователно училище.

2001г. е началото  на  проектната работа в училището. Тя започва с проекта „Силни, здрави, толерантни”. От 01. 09. 2002г. стартират три проекта към фондация „Партньори – България” – „Училището приятно и забавно”, „Опознай себе си и другите” и „ Ръка за ръка”, който е превантивен училищен център, с основна цел намаляване на отпадащите ученици. През учебната 2003/2004 година училището продължава работа по проекта „Моят приятел в училище”, който е по програма „Сократ.

В периода юли 2012 – януари 2013 година Директор е Наталия Ангелова, а от януари 2013 и понастоящем Директор е Стефанка Стойнева.