На горе

Административни услуги

Заявление за прием на ученик
Заявление за издаване на дубликат
Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил извърщва следните административни услуги
В изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.
Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил предоставя следните административни услуги:
 
 
Powered by Phoca Download