14. 03. 11
posted by: Manager
Посещения: 7137

 

Училището се помещава в собствена сграда, намираща се на улуца „ София“5 в квартал „ Изток“ на Град Кюстендил.В нея са разположени  21 класни стаи, 2 занимални, 7 специализирани кабинети - два компютърни, биология, музика, радиоклуб, труд и техника и кабинет по безопасност на движението; 1 спортна площадка и 2 спортни зали : фитнес зала и тенис зала

 

 

 

 

През лятната ваканция на 2013 година бе извършен основен ремонт на материалната база в училище по проект:  "Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил. Това са сградите на ОДЗ "Еделвайс"- на ул. Спартак и ул. "Бенковски", ЦДГ 1 юни, ОДЗ "Мечта" и IV ОУ "Иван Вазов". Бюджетът на проекта е 1 425 269 лв., съфинансирането от община Кюстендил е в размер на 220 000 лв.
Самата реализация на проекта започна началото на месец юни и за общия срок от 60 дни беше изпълнен успешно проекта.

Подменена е изцяло дограмата, сградата е  санирани, направена е топлоизолация на покривите. Новоеизградена е отоплителна система -  газова инсталация и машинна зала, Във всички помещения на училището са осигурени здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд.