На горе

Училищна документация

Дневна форми на обучение за учениците в ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил за учебната 2017/2018 г.
МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ в Основно училище „Иван Вазов” гр. Кюстендил
ПРОГРАМНА СИСТЕМА за предучилищно образование към Стратегия за развитие на ОУ „Иван Вазов" - гр. Кюстендил
Етичен кодекс на училищната общност на Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил
Стратегия за развитие на Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил 2016-2020 г.
Заседание на ПС - 07.09.2017 г.
Заседание на ПС - 31.08.2017 г.
Заседание на ПС - 24.08.2017 г.
Покана за работна среща -01.09.2017
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2017 Г.
Приложение 4 - Практически насоки за действия в случай на инцидент, насилие и др. критични ситуации
Приложение 1 - ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - Карта на услугите
График за провеждане изпити за определяне срочни оценки - 5 клас
ЗАПОВЕД № 1097/30.03. 2017 г. за определяне план-приема за I и V клас за учебната 2017/2018 година
ЗАПОВЕД № 1017/17.03. 2017 г. за прием на ученици в І клас, издадена на основание чл.259, ал. 1 и чл. 142, ал. 2 от ЗПУО

Относно приема на ученици през учебната 2017-2018 година.

ЗАПОВЕД № 273 / 29.10.2015 г. - Конкурс за длъжността „главен учител”.

ЗАПОВЕД

№ 273 / 29.10.2015 г.

На основание чл. 125 а, ал. 2 от ППЗНП

І. ОБЯВЯВАМ

Конкурс за длъжността „главен учител”.

Конкурсът да се проведе по условията и по реда на Кодекса на труда. Вижте повече в прикачения документ.

 
 
Powered by Phoca Download