На горе

Финансов компонент

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 31.12.2019 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 30.09.2019 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 30.06.2019 г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 31.03.2019 г.
Основно училище „Иван Вазов” - Начален бюджет 2019
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 31.12.2018 г.

                            ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 31.12.2018 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 30.09.2018 г.

                            ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 30.09.2018 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 30.06.2018 г.

                            ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 30.06.2018 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 31.03.2018 г.

                           ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 31.03.2018 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил - НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2018г.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 31.12.2017 г.

                            ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 31.12.2017 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 30.09.2017 г.

                            ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 30.09.2017 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 30.06.2017 г.

                            ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 30.06.2017 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 31.03.2017 г.

                           ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 31.03.2017 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 31.12.2016 г.

                     ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 31.12.2016 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 30.09.2016 г.

                            ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 30.09.2016 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 30.06.2016 г.

                            ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 30.06.2016 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА Основно училище „Иван Вазов” към 31.03.2016 г.

                           ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЛЕГИРАНИЯ БЮДЖЕТ НА
Основно училище „Иван Вазов” - гр. Кюстендил
към 31.03.2016 г , на основание чл. 92 от ПМС № 15 от 01.02.2008 г.

Основно училище „Иван Вазов” - Начален бюджет 2015

Утвърден със заповед на Кмета на Община Кюстендил № РД-00-252 от 09.03.2015 г.

 
 
Powered by Phoca Download