Учебна дейност

13. 01. 18
posted by: Super User
Посещения: 4360

Ръководството и педагогическият колектив на ОУ „Иван Вазов” приоритетно работят за подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните дейности и за превенцията на отпадането от училище.

Новостите в образователно–възпитателния процес в училище са съобразени с Националнте  програми на МОН.

Промените в процеса на обучение са насочени към: промени в дидактическите подходи (акцент върху дейностния подход); промяна в ролята на учителя от обучаващ в партньор; използване възможностите на Информационните технологии, използването на компютърната програма „Горещ картоф”.

Постиженията на ОУ “Иван Вазов” са предимно в областта на музиката и изобразителното изкуство.

Вижте повече: