13. 01. 18
posted by: Super User
Посещения: 7122

Ръководството и педагогическият колектив на ОУ „Иван Вазов” приоритетно работят за подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните дейности и за превенцията на отпадането от училище.

Новостите в образователно–възпитателния процес в училище са съобразени с Националнте  програми на МОН.

Промените в процеса на обучение са насочени към: промени в дидактическите подходи (акцент върху дейностния подход); промяна в ролята на учителя от обучаващ в партньор; използване възможностите на Информационните технологии, използването на компютърната програма „Горещ картоф”.

Постиженията на ОУ “Иван Вазов” са предимно в областта на музиката и изобразителното изкуство.

Вижте повече:

 

15. 01. 08
posted by: Manager
Посещения: 7097

 Актуална информация за учениците от самостоятелна форма на обучение

През месец януари 2015 година ще се проведат изпитите за учениците на самостоятелна форма на обучение. Във връзка с това е издадена заповед на Диоректора на училището за създаване на организация и ред по провеждането им.

Може да се запознаете със заповедта и графика за провеждане на януарската редовна сесия.

З А П О В Е Д

№ 289/ 29.12. 2014 г.

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 84, ал. 3 и чл. 111 ал. 1 от ППЗНП, чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 29б, чл.29в, чл.29г, ал.1, чл.29е ал.1, т. 2, чл. 29 з, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици

Н А Р Е Ж Д А М:

            Да се проведе януарска редовна сесия с учениците от самостоятелна форма на обучение в прогимназиален етап / V - VІІІ клас / за определяне на годишна оценка при следния ред и организация:    

          

І. Комисия по организацията на изпитите:

Председател: Елка Цуцуранова – главен учител;

Членове: Снежка Боцева – главен счетоводител;

Десислава Котева – завеждащ „АС”

ІІ. График и комисии по оценяването

Учебен предмет

Формат на изпита / продължителност

Дата

Начален час

Място на провеждане

Комисия по организацията / Квестори

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитни материали и представяне на директора

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпитите

1. География и икономика -

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

12.01.

2015г.

09:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Кирил Терезов – зала 1,

Румен Терзиев–   зала 2,

Елка Мавродиева – зала 3

Председател:

Даниела Петракиева

Член:Ели Йорданова

до 08. 01. 2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

2.Информационни технологии -

VIII клас

писмен изпит -

2 астрономически часа;

практически изпит –

3 астрономически часа

16.01. 2015г.

9:00

компютърен кабинет 1, компютърен кабинет 2

Румен Терзиев – компютърен кабинет 1,   Нели Кърпаченва – компютърен кабинет 2

Председател: Иво Коцев

Член: Любка Любенова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

3.Физическо възпитание и спорт -

V, VIи VIIклас

практически изпит –

3 астрономически часа

16.01. 2015г.

9:00

училището

Кирил Терезов

Председател: Антон Николов

Член: Евгени Стоименов

до 08.01.

2015 г.

 

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

4.История и цивилизация –

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

19.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Весела Александрова – зала 1,

Иво Коцев – зала 2,

Даниела Добренова – зала 3

Председател: Ели Йорданова

Член: Даниела Петракиева

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

5.Изобразително изкуство –

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

практически изпит – 3 астрономически часа

20.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Любка Генина – зала 1,

Иво Коцев – зала 2,

Иван Гебрев – зала 3

Председател: Румен Терзиев,

Член: Елка Цуцуранова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

6.Информационни технологии -

V, VI и VIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа;

практически изпит –

3 астрономически часа

21.01.

2015 г.

9:00

компютърен кабинет 1, компютърен кабинет 2

Кирил Терезов - компютърен кабинет 1,  

Евгени Стоименов - компютърен кабинет 2

Председател: Иво Коцев

Член: Любка Любенова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

7.Физическо възпитание и спорт - VIIIклас

практически изпит –

3 астрономически часа

21.01.

2015 г.

9:00

училището

Елка Мавродиева

Председател: Антон Николов

Член: Евгени Стоименов

до 08.01.

2015 г.

 

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

8.Музика –

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа;

практически изпит –

3 астрономически часа

22.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Венета Лехчанска – зала 1,

Соня Портарска – зала 2,

Евгени Стоименов – зала 3

Председател: Гергана Каракашка

Член: Светла Ангелова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

9.Домашна техника и икономика –

Vи VIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

23.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека

Любка Любенова

Председател: Румен Терзиев,

Член: Нели Кърпачева

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

10.Технологии –

VIIи VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

23.01.

2015 г.

9:00

зала 2 – кабинет по музика, зала 3 – кабинет по биология

Соня Портарска – зала 2,

Анелия Иванова – зала 3

Председател: Румен Терзиев,

Член: Нели Кърпачева

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

Председателите на комисии да представят на директора въпросниците/тестове/ и подготвените билети за полагането на изпитите за заверяване до 08.01.2015 г.

Заповедта да се сведе за изпълнение до знанието на учителите от зав. „АТС”, а до знанието на учениците - от Елка Цуцуранова и Стефан Лазаров.

СТЕФАНКА СТОЙНЕВА

директор на ОУ „Иван Вазов”

град Кюстендил

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – КЮСТЕНДИЛ

Ул. София № 6; тел.: 078 52 21 87; e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 84, ал. 3 и чл. 111 ал. 1  от ППЗНП, чл. 25, ал. 1, т. 4,  чл. 29б, чл.29в,  чл.29г, ал.1, чл.29е ал.1, т. 2, чл. 29 з, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици

Н А Р Е Ж Д А М:

    Да се проведе януарска редовна сесия с учениците от самостоятелна форма на обучение в прогимназиален етап / V, VІ, VІІ и VІІІ клас / за определяне на годишна оценка при следния ред и организация:     

           

ІІ. График и комисии по оценяването

Учебен предмет

Формат на изпита /  продължителност

Дата

Начален час

Място на провеждане

1. География и икономика -

V, VI, VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

12.01.2015г.

09:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

2.Информационни технологии - VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа;

практически изпит – 3 астрономически часа

16.01.2015г.

9:00

компютърен кабинет 1,  компютърен кабинет 2

3.Физическо възпитание и спорт -  V, VI и VII клас

практически изпит – 3 астрономически часа

16.01.2015г.

9:00

училището

4.История и цивилизация –

V, VI, VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

19.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

5.Изобразително изкуство –

V, VI, VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

практически изпит – 3 астрономически часа

20.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

6.Информационни технологии - V, VI и VII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа;

практически изпит – 3 астрономически часа

21.01.2015г.

9:00

компютърен кабинет 1,  компютърен кабинет 2

7.Физическо възпитание и спорт - VIII клас

практически изпит – 3 астрономически часа

21.01.2015г.

9:00

училището

8.Музика –  , VI, VII и  VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа;

практически изпит – 3 астрономически часа

22.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

9.Домашна техника и икономика –  V и VI клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

23.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека

10.Технологии – VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

23.01.2015г.

9:00

зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

СТЕФАНКА СТОЙНЕВА

директор на ОУ „Иван Вазов”

град Кюстендил