Нашето училище

 

Основно училище „Иван Вазов”- нашето училище!

Училището разполага със самостоятелна сграда, в която има 21 класни стаи, 2 занимални, 7 специализирани кабинети - два компютърни, 1 биология, 1 музика, радиоклуб, 1 труд и техника и кабинет по безопасност на движението; 1 спортна площадка и 2 спортни зали : фитнес зала и тенис зала.
През лятото на 2013 година успешно е реализиран проект на община Кюстендил - "Оптимизация на образователната инфраструктура за подкрепа на устойчиво местно развитие в община Кюстендил “.