Мотивация за учене

 

Мотивация на ромските деца и родители за придобиване на образование.
Развитие на личността и утвърждаване на индивидуализма, като активност и предприемчивост на децата. Приобщаване на родителите към училищния живот. Ограмотяване на неграмотни и малограмотни родители.Популяризиране на ромската история и култура. за да можем да привлечем  всички деца, като повишим  мотивацията им за образование. Провеждане  на  срещи с родителите  на деца от квартал „ Изток“ за привличането им в образователния процес на децата. Работа с НПО. Предоставяме  информационен наръчник за родители и рекламна брошура на училоището.