Модел за десегрегация

 

IV ОУ „ Иван Вазов“ - модел за десегрегация на ромско училище.

Намаляване на  сеграгацията в ОУ “Иван Вазов” посредством  въвеждане  промени в учебната ежедневие  - изграждане на съвременна компютърна зала с 12  модерни и ергономични работни места,  осигуряване на постоянна Интернет връзка, , въвеждане на допълнително  компютърно и чуждоезиково обучение за деца от бедни етнически семейства. В екипа на училището има  не само желание да подобри и разнообрази работата си, за да успее да привлекат всички деца и да повишат мотивацията им за образование, но и заряд от идеи, които биха били полезни и приложими в съвместната работа с НПО.