Участие в кръгла маса

 

Представители на ОУ „Иван Вазов“ – Кюстендил взеха участие в работата на кръгла маса на тема: „Предизвикателства и възможности пред реализирането на програмите за равноправно интегриране на ромите в местните общности", проведена на 8 април 2014 г. в град Кюстендил. Организатор  на обсъждането бе  Ромски общностен съвет, кв. „Изток"- Кюстендил.

Повод за организирането и бе честването на „Международния ден на ромите" 8- ми април. В нея участваха  представители на различни институции, директори на училища, общественици и ученици.

 

 

 

 

 

 

Липсата на работа е най- големият проблем, пред който са изправени ромите в Кюстендил, това стана ясно по време на кръглата маса. Представени бяха и резултатите от проведените фокус групи с граждани на квартал „Изток" Кюстендил на теми: Образование, Здравеопазване, Заетост, Инфраструктура и жилищни условия. Сред посочените причини за безработицата в квартала са необразоваността и липсата на квалификация, осигурява им се само сезонна работа, малко от работодателите осигуряват ромите.
"Проблем, който е свързан с липсата на работа е и липсата на добро образование и квалификация. Ние трябва да търсим обаче и алтернативи за хора, на които все пак липсват образование и квалификация. В момента има приета програма за интеграция на ромите, като през тази година общините трябва да изготвят и собствени планове на базата на тази програма  заяви  председателят на сдружение "Ларго" Сашо Ковачев.

 

 

 

 

 

 

Ръководството на ОУ „ Иван Вазов“ работи в сътрудничество с ромския общностен съвет в квартал „Изток“ , като в зависимост от конкретната потребност училището оказва съдействие. Така със задружни усилия успешно се решават възникнали  трудности.

 Своите поздравления към ромите отправи  областният управител Иван Каракашки.
"Пожелавам Ви да бъдете живи и здрави, да работите усърдно и проблемите пред ромската общност да бъдат решени възможно най- бързо. Вашите проблеми са отдавна, но решаването им на този етап става изключително бавно и несъществено", каза областният управител Иван Каракашки.