Сдружение ''Ларго''- Кюстендил

Сдружение ''Ларго''- Кюстендил - Либерална Алтернатива за Ромско Гражданско Обединение – работи за :

•създаването на ромски общостните центрове - мястото, където ромите се събират, обсъждат проблемите, само организират се, помагат си взаимно, взимат решения и поемат отговорности.

• идентифицирането на местни изявени роми и изграждането им като действени лидери на общността.

• изграждане на навици и култура на общуване в общността.

• развитието на мрежа за взаимно обучение по европейски стандарти за социални дейности и работа в общността.

• осигуряването на финансова помощ за дейности за местно развитие.

Работата ни с НПО цели постигане на дух на толерантност,разбиране, сближаване и приемане на различните от нас.Осъзнаване на смисъла да живеем заедно