Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе" - водеща ромска организация, която работи за равноправно интегриране на ромите в българското общество. Организацията играе централна роля в организирането на ромското гражданско движение и реализира застъпнически дейности за интеграция на ромите пред държавните институции.