Фондация „АДРА“ – България

Фондация „АДРА“ – България, чиято мисия е да оказва хуманитарна помощ при бедствия и аварии и подкрепа за развитие на най-бедните – уязвими общности и индивиди – без предубеждение към расата, етноса, религиозната им и полова принадлежност.