Проект „Подкрепа за успех“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ към Министерство на образованието и науката стартира процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за успех“.

Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил участва активно в проекта „Подкрепа за успех“

График на дейностите можете да изтеглите от тук: