Проект „Терапевтичната сила на ритъма срещу училищнoто насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общности места в област Кюстендил"

 

През учебната 2014/2015 година ОУ „ Иван Вазов” – Кюстендил

работи по изпълнение на Проект  „Терапевтичната сила на ритъма срещу училищнoто насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общности места в област Кюстендил".
Изпълнител на проекта е Институт ЛИБЕРА в партньорство със Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение"- ЛАРГО.


 

Институт ЛИБЕРА e сдружение в обществена полза, основано през 2007 г. от арт-терапевти, фасилитатори и психолози с международен опит. Основната им мотивация е да използват творческите си знания и умения както за терапевтични и обучителни практики, така и за създаването и развитието на социални проекти.

Сдружение ''Ларго''- Кюстендил - Либерална Алтернатива за Ромско Гражданско Обединение – работи за :

•създаването на ромски общостните центрове - мястото, където ромите се събират, обсъждат проблемите, само организират се, помагат си взаимно, взимат решения и поемат отговорности.

• изграждане на навици и култура на общуване в общността.

• развитието на мрежа за взаимно обучение по европейски стандарти за социални дейности и работа в общността.

 В продължение на 10 месеца  ще се  проведат общо 10 ритъм сесии с класовете (по една месечно в определения клас) и две конференции за популяризиране на проекта.

От ОУ „ Иван Вазов“ участва VIII клас.

Ето какво споделиха инициаторите на проекта, на 28 ноември 2014 година - при даване началото на дейностите:

"Ще работим с "най- лошият" клас в тези училища, обикновено всички избягват да работят в такива групи, но целта е да има психотерапевтичен ефект именно върху такива деца", коментира Станимир Кискинов, консултант на Либера.

 


"Защо барабана , защото са лесно достъпни, не е нужно да имаме музикално образование или талант и може всеки да се включи под мое ръководство. В училище ни учат да четем, но не и активно да слушаме, което ни учат барабаните, ако можем да слушаме ще овладеем и комуникацията, оттук ще знаем как да работим в екип, какво означава да сме отбор, ще се посветим на изкуството на баланса чрез ритъм и дисциплина.Ако успеем чрез ритъма на барабана да го закодираме в тийнейджърите, те ще разберат как да живеят в система, в общност", коментира Мартин Иванов, основен експерт по проекта.
"Основната ни цел е да покажем, че извънкласната форма подобрява дисциплината и намалява агресията при децата, да направим училището привлекателно място.Не е тайна, че основем проблем в ромската общност е отпадането на децата от училище.Ако докажем ефективността на модела можем да го направим като част от учебната програма и да увеличим броя на училищата", заяви Сашо Ковачев, председател на сдружение "Ларго".