През месец февруари 2014 година в час на класа се проведоха  уроци  по родолюбие с учениците от прогимназиален етап. Учениците разказаха за живота и делото на Апостола на свободата. И след 141 години от гибелта му неговите мисли са актуални и днес за всички нас.
"Дела трябват, а не думи"
"Всеки, каквото заслужи, да му се напомня"
"Ако ли от нийде не иде помощ, работата си е работа"
"Трябва да бързаме, няма кой да ни чака"
"Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си!"
"...времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме"
"Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия"