На 20 март 2014 година в училище „Иван Вазов“ – Кюстендил се проведе  тържество, посветено на всички пролетни  празници – от Тодоров ден до Гергьовден. Пролетната обредност, народните традиции и обичай - учениците пресъздадоха на  специално подготвената сцена в двора на училището. Народните носии, с които бяха облечени децата, придадоха празничност и автентичност на тържеството. Всички изпълнения на децата бяха подчинени на темата : „Идва пролет“.

 

 

 

 

 

 

 

В програмата се представи целия цикъл от пролетни празници и обичай, свързани с  Лазаровден, Цветница и Великден. Сцената бе украсена с пролетен гирлянди, Обредите се представиха в една по – различна среда – специална маса (софра ) и малки столчета. Учениците пресъздадоха най – характерните пролетни обичаи - лазаруване, и гергьовското напяване на пръстени. Малките лазарки пяха и поиграха за здраве, щастие и плодородие.

 

 

 

Лазаре, драгу ли е те,

Чи иди пролет весела ,

Чи цвети цвети сякакву ,

И бял, и червен тръндафил,

И моръватъ люляка.

Пеливан си коня седлайе.

Синю гу седло уседла.

Жълта гу юзда убюзда,

 

С бял гу урис назоби,

Студена водъ напуи.

Дету му кончи вървеши,

Ситен калдъръм дзвънтеши.

Дету му кончи йехтеши,

Тъмна мъгла припадна.

 

 

 

 

Силно емоционално обагрен е празникът Великден със шаренето на яйцата и вкусните козунаци. Финалът на празника бе Гергьовден, представен с  традиционната гергьовска люлка. Децата припомниха , че на празника всички  -  млади и стари се люлеят  за здраве.

Наред с пролетното тържество учениците организират и подреждат изложба в класната стая с рисунки и апликации, посветени на празниците. Предстой провеждането на   „Шарен, шарен Великден” – друга училищна инициатива, в която малките ученици прилагат своите знания и умения. Оформят се различни ателиета, в които те работят в екипи и овладяват разнообразни техники за боядисване и шарене на яйца.

 

 

 

 

 

 

Всички организирани и проведени изяви в класните стаи  и в училищния двор допринасят  за прилагане  на практика на придобитите  знания и умения, както и за изява на певческите и музикални възможности на учениците на IV ОУ „ Иван Вазов“ – Кюстендил.

В подготвителните групи на училището  на 8 март се проведоха тържества, посветени на международен празник на жената.
„ Обичам те мамо“ бе мотото на проведените тържества, с участието на деца, учители, майки и баби на децата. Малчуганите изразиха обичта си към своите майки с танци, песни и стихове. Не пропуснаха и бабите, на които също благодариха за всеотдайните грижи. Гостите им се радваха от сърце и възнаградиха танцовите им умения с бурни аплодисменти. В края на програмата децата поднесоха собственоръчно изработени поздравителни картички на своите майки и баби.
Празникът се пренесе и в класовете от началната степен на обучение в училище. В паралелките на класовете от I – IV мотото бе „ Празник на мама“ . Те поздравиха майките и бабите с букет от стихотворения, народни песни и хора.

Сдружение ,,Ларго", съвместно с Народно читалище ,,Васил Левски" – квартал „ Изток“ на град Кюстендил, организираха среща с кандидат- студенти, роми. В залата присъстваха ученици от горните класове 11 -12 клас на средните училища в общината - възпитаници на Основно училище „ Иван Вазов“ -  Кюстендил.
Целта на срещата беше да се отбележи Денят на майчиния език, който се отбелязва на 21 февруари, с решение на генерална конференция на ЮНЕСКО от 17 ноември 1999 г.
Запазването и съхраняването на 7000-те езика, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО. Организацията счита езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за съхраняване на материалното и нематериално наследство на човечеството.
Наред с отбелязването Денят на майчиния език, присъстващите ученици бяха запознати   с възможностите за продължаване на образованието си във висше учебно заведение. Присъстваха представители на  Ромски обществен съвет и Младежка фондация "Арете" - България. Доц. Янка Тоцева предостави информация на всички желаещи кандидат - студенти, роми, за това кои университети, какви специалности предлагат, възможности за специализации, стипендии и стажове.
Сдружение „ Ларго“ Кюстендил, съвместно с ръководството на IV основно училище и мспециализирани институции съдейства за предоставяне възможности на всяко дете от ромски произход да учи и получи желаното отнего образование. 

През месец февруари 2014 година в час на класа се проведоха  уроци  по родолюбие с учениците от прогимназиален етап. Учениците разказаха за живота и делото на Апостола на свободата. И след 141 години от гибелта му неговите мисли са актуални и днес за всички нас.
"Дела трябват, а не думи"
"Всеки, каквото заслужи, да му се напомня"
"Ако ли от нийде не иде помощ, работата си е работа"
"Трябва да бързаме, няма кой да ни чака"
"Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си!"
"...времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме"
"Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия"