В подготвителните групи на училището  на 8 март се проведоха тържества, посветени на международен празник на жената.
„ Обичам те мамо“ бе мотото на проведените тържества, с участието на деца, учители, майки и баби на децата. Малчуганите изразиха обичта си към своите майки с танци, песни и стихове. Не пропуснаха и бабите, на които също благодариха за всеотдайните грижи. Гостите им се радваха от сърце и възнаградиха танцовите им умения с бурни аплодисменти. В края на програмата децата поднесоха собственоръчно изработени поздравителни картички на своите майки и баби.
Празникът се пренесе и в класовете от началната степен на обучение в училище. В паралелките на класовете от I – IV мотото бе „ Празник на мама“ . Те поздравиха майките и бабите с букет от стихотворения, народни песни и хора.

Сдружение ,,Ларго", съвместно с Народно читалище ,,Васил Левски" – квартал „ Изток“ на град Кюстендил, организираха среща с кандидат- студенти, роми. В залата присъстваха ученици от горните класове 11 -12 клас на средните училища в общината - възпитаници на Основно училище „ Иван Вазов“ -  Кюстендил.
Целта на срещата беше да се отбележи Денят на майчиния език, който се отбелязва на 21 февруари, с решение на генерална конференция на ЮНЕСКО от 17 ноември 1999 г.
Запазването и съхраняването на 7000-те езика, които съществуват в света, е сред основните цели на ЮНЕСКО. Организацията счита езиковото многообразие за един от най-мощните инструменти за съхраняване на материалното и нематериално наследство на човечеството.
Наред с отбелязването Денят на майчиния език, присъстващите ученици бяха запознати   с възможностите за продължаване на образованието си във висше учебно заведение. Присъстваха представители на  Ромски обществен съвет и Младежка фондация "Арете" - България. Доц. Янка Тоцева предостави информация на всички желаещи кандидат - студенти, роми, за това кои университети, какви специалности предлагат, възможности за специализации, стипендии и стажове.
Сдружение „ Ларго“ Кюстендил, съвместно с ръководството на IV основно училище и мспециализирани институции съдейства за предоставяне възможности на всяко дете от ромски произход да учи и получи желаното отнего образование. 

През месец февруари 2014 година в час на класа се проведоха  уроци  по родолюбие с учениците от прогимназиален етап. Учениците разказаха за живота и делото на Апостола на свободата. И след 141 години от гибелта му неговите мисли са актуални и днес за всички нас.
"Дела трябват, а не думи"
"Всеки, каквото заслужи, да му се напомня"
"Ако ли от нийде не иде помощ, работата си е работа"
"Трябва да бързаме, няма кой да ни чака"
"Ако печеля, печели цял народ, ако губя, губя само мене си!"
"...времето е в нас и ний сме във времето, то нас обръща и ний него обръщаме"
"Всичко се състои в нашите задружни сили, срещу тях не може да противостои и най-силната стихия"