Уважаеми родители,
     Във връзка е обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
     Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.
     Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация.
Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
     Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна - подкрепа за самоподготовка и упражнения.
     Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и
училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

nestle 9„Нестле за Живей Активно!“ е мащабен дългосрочен проект, който има за цел да промотира движението, спорта и балансираното хранене в България. Инициативата стартира през 2006 г  и до момента към нея са се включили  значителен брой общини и участници.
През 2019 година в рамките на най-голямата инициатива за балансирано хранене и активен начин на живот – Нестле за Живей Активно!, ще вземе участие и Община Кюстендил, която кани всички жители и гости на гр. Кюстендил, да вземат участие в:
Туристически маршрут до Хисарлъка
Място на събитието: гр. Кюстендил, пл. „Велбъжд“, сборен пункт – Туристически информационен център
Дата на събитието: 23 юни 2019 г.
Час на събитието: 13:00 часа
Вижте повече:

Община Кюстендил и Нестле за Живей Активно! 2019

В изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.
Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил предоставя следните административни услуги:

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища
  3. Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства
  5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Можете да се запоснаете с процедурите на съответните услуги. Заявление по образец може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището (като част от процедурата), както и да бъде получено на място.

Благодаря ти, Мамо,
за твоя топъл скут,
за майчиното рамо,
за майчиния труд!

Благодаря ти още
за ясния ми ден,
за грижите ти нощем,
когато бдиш над мен!

За нежната закрила,
За кроткия ти глас,
за всичко, Майко мила,
благодаря ти аз!           

Мартенско тържество организираха децата от подготвителните групи в ОУ "Иван Вазов".Изпълненията на малките ни възпитаници бяха приятна изненада и за днешния празник на майката и жената.
С много емоция и желание да покажат наученото пред учители и родители, бъдещите първокласници успяха да развълнуват всички уважили милото им тържество.

 

 

Трети март! Преславен ден!
празник скъп на свободата!
нека погледи сведем
и целунем знамената!

Трети март! Трети март!
Чакан празник, свята дата.
Трети март! Трети март!
Ден рожден на свободата.

 По случай Националния празник на България 3-ти март учениците от ОУ „Иван Вазов“ Кюстендил организираха честване,  посветено на 140 години от Освобождението. Гордо и тържествено,  с голяма емоция и ентусиазъм те представиха героичните събития в презентация,  посветена на героите - дали живота си за свободата.
А за да бъде още по – интересно, част от групите за обучителни затруднения,  работещи по проект „Твоят час“, представиха импровизирано състезание „Бъди грамотен“. Въпросите свързани с празника и наученото в допълнителните часове успяха да накарат всички присъстващи да изпитат емоцията на празника. Най-добрите участници получиха награди, а за присъстващите в залата ученици - това бе незабравим урок по родолюбие.