Актуална информация за учениците от самостоятелна форма на обучение

През месец януари 2015 година ще се проведат изпитите за учениците на самостоятелна форма на обучение. Във връзка с това е издадена заповед на Диоректора на училището за създаване на организация и ред по провеждането им.

Може да се запознаете със заповедта и графика за провеждане на януарската редовна сесия.

З А П О В Е Д

№ 289/ 29.12. 2014 г.

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 84, ал. 3 и чл. 111 ал. 1 от ППЗНП, чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 29б, чл.29в, чл.29г, ал.1, чл.29е ал.1, т. 2, чл. 29 з, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици

Н А Р Е Ж Д А М:

            Да се проведе януарска редовна сесия с учениците от самостоятелна форма на обучение в прогимназиален етап / V - VІІІ клас / за определяне на годишна оценка при следния ред и организация:    

          

І. Комисия по организацията на изпитите:

Председател: Елка Цуцуранова – главен учител;

Членове: Снежка Боцева – главен счетоводител;

Десислава Котева – завеждащ „АС”

ІІ. График и комисии по оценяването

Учебен предмет

Формат на изпита / продължителност

Дата

Начален час

Място на провеждане

Комисия по организацията / Квестори

Комисия по оценяването

Срок за изготвяне на изпитни материали и представяне на директора

Време и място за проверка на изпитните работи

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпитите

1. География и икономика -

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

12.01.

2015г.

09:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Кирил Терезов – зала 1,

Румен Терзиев–   зала 2,

Елка Мавродиева – зала 3

Председател:

Даниела Петракиева

Член:Ели Йорданова

до 08. 01. 2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

2.Информационни технологии -

VIII клас

писмен изпит -

2 астрономически часа;

практически изпит –

3 астрономически часа

16.01. 2015г.

9:00

компютърен кабинет 1, компютърен кабинет 2

Румен Терзиев – компютърен кабинет 1,   Нели Кърпаченва – компютърен кабинет 2

Председател: Иво Коцев

Член: Любка Любенова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

3.Физическо възпитание и спорт -

V, VIи VIIклас

практически изпит –

3 астрономически часа

16.01. 2015г.

9:00

училището

Кирил Терезов

Председател: Антон Николов

Член: Евгени Стоименов

до 08.01.

2015 г.

 

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

4.История и цивилизация –

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

19.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Весела Александрова – зала 1,

Иво Коцев – зала 2,

Даниела Добренова – зала 3

Председател: Ели Йорданова

Член: Даниела Петракиева

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

5.Изобразително изкуство –

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

практически изпит – 3 астрономически часа

20.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Любка Генина – зала 1,

Иво Коцев – зала 2,

Иван Гебрев – зала 3

Председател: Румен Терзиев,

Член: Елка Цуцуранова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

6.Информационни технологии -

V, VI и VIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа;

практически изпит –

3 астрономически часа

21.01.

2015 г.

9:00

компютърен кабинет 1, компютърен кабинет 2

Кирил Терезов - компютърен кабинет 1,  

Евгени Стоименов - компютърен кабинет 2

Председател: Иво Коцев

Член: Любка Любенова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

7.Физическо възпитание и спорт - VIIIклас

практически изпит –

3 астрономически часа

21.01.

2015 г.

9:00

училището

Елка Мавродиева

Председател: Антон Николов

Член: Евгени Стоименов

до 08.01.

2015 г.

 

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

8.Музика –

V, VI, VIIи

VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа;

практически изпит –

3 астрономически часа

22.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика, зала 3 –   кабинет по биология

Венета Лехчанска – зала 1,

Соня Портарска – зала 2,

Евгени Стоименов – зала 3

Председател: Гергана Каракашка

Член: Светла Ангелова

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

9.Домашна техника и икономика –

Vи VIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

23.01.

2015 г.

9:00

зала 1 – библиотека

Любка Любенова

Председател: Румен Терзиев,

Член: Нели Кърпачева

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

10.Технологии –

VIIи VIIIклас

писмен изпит -

2 астрономически часа

23.01.

2015 г.

9:00

зала 2 – кабинет по музика, зала 3 – кабинет по биология

Соня Портарска – зала 2,

Анелия Иванова – зала 3

Председател: Румен Терзиев,

Член: Нели Кърпачева

до 08.01.

2015 г.

Зала 1,

до 3 работни дни след изпита

Таблото на главния вход на училището – отг. Елка Цуцуранова,

до 5 работни дни след проверка на резултатите

Председателите на комисии да представят на директора въпросниците/тестове/ и подготвените билети за полагането на изпитите за заверяване до 08.01.2015 г.

Заповедта да се сведе за изпълнение до знанието на учителите от зав. „АТС”, а до знанието на учениците - от Елка Цуцуранова и Стефан Лазаров.

СТЕФАНКА СТОЙНЕВА

директор на ОУ „Иван Вазов”

град Кюстендил

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ” – КЮСТЕНДИЛ

Ул. София № 6; тел.: 078 52 21 87; e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   

На основание чл. 147 ал. 1 т. 1, чл. 84, ал. 3 и чл. 111 ал. 1  от ППЗНП, чл. 25, ал. 1, т. 4,  чл. 29б, чл.29в,  чл.29г, ал.1, чл.29е ал.1, т. 2, чл. 29 з, ал. 1, т. 1 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване и подадени заявления за обучение на ученици

Н А Р Е Ж Д А М:

    Да се проведе януарска редовна сесия с учениците от самостоятелна форма на обучение в прогимназиален етап / V, VІ, VІІ и VІІІ клас / за определяне на годишна оценка при следния ред и организация:     

           

ІІ. График и комисии по оценяването

Учебен предмет

Формат на изпита /  продължителност

Дата

Начален час

Място на провеждане

1. География и икономика -

V, VI, VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

12.01.2015г.

09:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

2.Информационни технологии - VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа;

практически изпит – 3 астрономически часа

16.01.2015г.

9:00

компютърен кабинет 1,  компютърен кабинет 2

3.Физическо възпитание и спорт -  V, VI и VII клас

практически изпит – 3 астрономически часа

16.01.2015г.

9:00

училището

4.История и цивилизация –

V, VI, VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

19.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

5.Изобразително изкуство –

V, VI, VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

практически изпит – 3 астрономически часа

20.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

6.Информационни технологии - V, VI и VII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа;

практически изпит – 3 астрономически часа

21.01.2015г.

9:00

компютърен кабинет 1,  компютърен кабинет 2

7.Физическо възпитание и спорт - VIII клас

практически изпит – 3 астрономически часа

21.01.2015г.

9:00

училището

8.Музика –  , VI, VII и  VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа;

практически изпит – 3 астрономически часа

22.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека, зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

9.Домашна техника и икономика –  V и VI клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

23.01.2015г.

9:00

зала 1 – библиотека

10.Технологии – VII и VIII клас

писмен изпит -  2 астрономически часа

23.01.2015г.

9:00

зала 2 – кабинет по музика,  зала 3 –  кабинет по биология

СТЕФАНКА СТОЙНЕВА

директор на ОУ „Иван Вазов”

град Кюстендил

 

В края на месец ноември 2014 година бе даден старт на проект:  „Терапевтичната сила на ритъма срещу училищнoто насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общности места в област Кюстендил".
Изпълнител на проекта е Институт ЛИБЕРА в партньорство със Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение"- ЛАРГО - Кюстендил.

 

 

 

 

 

 

Целта на проекта е да се подпомогне психо-социалната адаптация на млади хора с рисково поведение, които имат проблеми със спазването на дисциплината и управлението на емоциите и агресията в училище, като по този начин ги овласти да придобият контрол върху ситуацията, в която се намират. Проектът е необходим, за да подобри чрез ритъм терапията и изразните средства на ударните инструменти, ситуацията с агресията и насилието.

В ОУ „Иван Вазов” – Кюстендил, ще се провеждат терапевтични сесии с барабани като извънкласни занимания. в един клас.

 

 

 

 

 

В продължение на десет месеца ще се проведат петдесет ритъм сесии с децата. В началото ще бъде направен входящ психологически тест за измерване на нивата на агресивност на участниците, който в края на проекта ще бъде повторен, за да се документира позитивната промяна и да се докаже и разпространи ефекта на метода.

 

 

 

 

 

 

 

Представителите  от Институт за съвременно изкуство и терапия ЛИБЕРА са избрали мисията да направят реалност идеите за свободния избор на всеки човек, за позитивното възприемане на живота като висша ценност и по този начин всеки да се превърне в активен и пълноценен гражданин  на едно еволюиращо общество. 

 

 

 

 

 

 

 

Етo защо ползите от проекта ще бъдат за децата и младежите - директни участници в инициативата, както и за техните родители, учители, училищния климат и общностния живот по места.

 

 

Учениците от Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил се присъединяват към инициативата „Чети с мен”. Тя е организирана от Министерство на културата, Министерство на образованието и науката и от други организации и има за цел да стимулира четенето и грамотността сред деца и възрастни  от всички възрасти,  чрез поставяне на рекорд за масово четене.  

 На 26.09.2014г. в училището ни се организираха  две изяви: първата - литературно пътешествие из родните места на видни български поети и писатели, а втората -  литературно четене на любими стихотворения.

По време на „ пътуването“ с учениците бе проведен разговор за ползите и  удоволствието от четенето, кога и как се чете . Всеки един участник в пътешествието  сподели защо чете, какво обича да чете . Отделни ученици направиха предложения какви заглавия биха искали да има в училищната библиотека.

 

 

Ученици от VIII клас поставиха начало на "Литературна карта на България".
Втората част продължи с литературно четене на любими стихотворения. Видимо доволни осмокласниците останаха с добри впечатления и споделени емоции.

Със задоволство ще разкажат у дома и на свои близки и приятели за книжките и любимите герои, като ги нарисуват и препоръчат на своите връстници.

С това поставяме началото на общата работа на деца, учители, родители, общественост и всички заедно осъществяваме мотото  на инициативата: „Чети с мен, доведи приятел".

Честит 24 май

 

 

На 24 май, честваме Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, създадена от св. св. Кирил и Методий.

Буквички родни познах ги.
Азбука в страйно хорце.

Сложиха двамата братя
моите малки ръце.

 

Пиша ги в дълги редици,
пиша по белия лист.

Те ми приличат на птици
ято в небесната бриз.

 Уча ги с обич голяма,
буквички скъпи за мен.

Давам ви дума, че няма
да ви забравя ни ден.


           

 

 

     БРАТСКИТЕ  НАРОДИ  С  БУКВИ  КОЙ  ДАРИ?
                КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ  -  БРАТЯТА  ДОБРИ.
               ДНЕС  ВЕНЦИ  ИМ  ВИЕ  ЦЯЛАТА  СТРАНА.
               С  ГОРДОСТ  СЛАВИМ  НИЕ  ТЕЗИ  ИМЕНА.   

                       УЧИЛИЩНАТА  СТАЯ  СВЕТИ
                      ТЪРЖЕСТВЕНО  ВЪВ  ТОЗИ  ЧАС.
                    НАВРЕД  ЦВЕТЯ,  НАВРЕД  БУКЕТИ
                        И  ГРЕЙНАЛИ  ОЧИ  КРАЙ  НАС! 

                       И  СЯКАШ  КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ
                   БЕЗМЪЛВНО  СЛИЗАТ  ОТ  ПОРТРЕТА
                     И  ТРЪГВАТ  РЕДОМ  СЪС  НАРОДА
                          ПОСРЕД  БОЖУРИ  И  ЛАЛЕТА.

 

 

Честит и светъл 24 май – Ден на Българската просвета и култура и на славянската писменост!  

 

 

На 8 април 2014 година се проведе училищно тържество, посветено на Международния ден на ромите.

В тържеството взеха участие ученици от различни класове на училището. С исторически факти, песни и стихове учениците запознаха всички присъстващи с историята на празника.

 

 

 

 

 

На 8 април ромите по цял свят отдават почит към жертвите роми през Втората световна война. Обявен е като ден на ромите през 1990 г., по време на 4-тия Световен ромски конгрес на Международната организация “Романо юнион”, в чест на първата значима международна среща на представители на Ромския етнос - Първият Ромски конгрес, провел се на 8 април 1971 г. в Лондон.

 

 

 

 

 

През 1992 година ООН и Европейският съюз, по предложение на Международната организация "Романо юнион", обявяват 8 аплил за Международен ден на ромите.

На конгреса са приети ромски химн и знаме. Химнът е популярната и в България песен “Джелем, джелем” („Пътувал съм, пътувал съм”). Мелодията на песента е традиционна, а текстът е дело на югославския композитор от цигански произход Жарко Йованович. Знамето на организацията е червено колело с 16 спици върху полета в синьо и зелено. Полетата символизират небето и тревата, както и волния чергарски живот на ромите в миналото. Колелото с 16 спици в древна Индия се е наричало “чакра”. То присъства в ромското знаме, за да напомня за индийския произход на ромите и дългия път, който са извървели от Индия .

 

 

 

На училищното  тържеството гости бяха Рая Димитрова и Екатерина Янчева, общински съветници. Те поздравиха учениците за празника и поднесоха подаръци  и награди.