На 02.10.2015 г. се проведе "Най-големият урок в света" с учениците от 2 а клас при ОУ " Иван Вазов" гр. Кюстендил  и класен ръководител Даниела Андонова.

Урокът имаше за цел да запознае учениците и родителите с 17 глобални цели на човечеството за следващите 15 години, определени от ООН в края на месец септември 2015 година. Тематиката на урока определи и неговото наименование – най – голям, защото съдържа глобалните проблеми за предстоящия период.

 

 

С подходящи нагледни средства и непринуден разговор  на учениците бяха представени целите за устойчиво развитие, а именно:

изкореняването на крайната бедност във всичките й форми, равенство между половете, рационалната употреба на водните ресурси, осигуряване на екологично чиста енергетика.устойчивия икономически растеж, създаването на работни места, създадат инфраструктура за индустриализация, намаляване на  социалноикономическото неравенство в страните и между страните,  осигуряване на  безопасни условия на живот в градовете и населените места, въвеждане на  устойчиви модели на потребление и производство,  борба с промените в климата и техните последствия, осигуряване  отчетност на правителствата и достъп на гражданите до правосъдие, както и да активизират глобалното партньорство в интерес на устойчивото развитие.

Урокът премина интересно и предизвикателно, защото навярно някой от настоящите сега ученици, в близко бъдеще ще реализират поне една от глобалните теми.

Предлагаме Ви да разгледата презентацията, направена за проведения урок:

 

 

На 15 септември 2015 година в двора на училището се проведе тържество за началото на новата учебна година. Присъстваха ученици, родители, общественици и приятели на училището.

 

 

 

Петнайсти е, и пак Септември

и никак той не е обикновен.

Той весел е, макар че е наверно

и най-сериозният, тоз пръв учебен ден!

 Отново за учебната година

разкри училището днес врати.

 

 

Звъни звънец из цялата родина –

в села и градове, навред кънти.

 Изпълнен с този екот многогласен,

от септемврийско утро озарен,

начало на живота ни прекрасен –

как радостен си, пръв учебен ден !

 

 

 

 

 

Стефанка Стойнева – Директор на училището поздрави всички ученици и учители с първия учебен ден, като пожела здраве и успехи. Символично учениците преминаха през красиво украсената „ шестичка“.

Най – вълнуващ празника бе за първокласниците.

 

 

В зениците ви радост свети

и на очакване лъчът.

С усмивки скрити сред букети

в клас влизате за първи път.

 И Слънчо, първокласник весел,

припряно между вас търчи.

 

Не чанта, облаче понесъл,

вместо цветя – букет лъчи.

 Здравей , училище любимо !

Запей, звънче, със ясен глас !

Пораснах в детската градина,

а днес съм вече в първи клас.

 

 

 

 

 

Ученици и родители заедно влязоха в обновените класни стаи, където започна и първия урок.

 

 

 

 

Да си първокласник – то не е шега.

Колко много грижи имам аз сега !

По часовник ставам – времето следя.

Мирно на чина си, трябва да седя…….

Пиша, пиша букви и чета на глас

и разказвам ясно, и внимавам в час.

Много, много грижи имам аз сега

да си първокласник – то не е шега.

 

 

 

В ОЧАКВАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ УЧЕБЕН ЧАС

ПОКАЗАХМЕ КАКВО НАУЧИХМЕ В ПЪРВИ КЛАС

ЗНАЕМ  ВСИЧКИ БУКВИ , МОЖЕМ ДА ЧЕТЕМ !

МОИТЕ   ПОРАСНАЛИ  УЧЕНИЦИ

Всички отговаряха точно и ясно.

ГОТОВИ СМЕ ДА ПРЕМИНЕМ ВЪВ ВТОРИ КЛАС

АХ, КОЛКО СМЕ ПОРАСНАЛИ ! НАЛИ ВЕЧЕ СМЕ ВТОРОКЛАСНИЦИ!

ИМАШЕ МНОГО СМЯХ И ИГРИ! ОТ СПУКАНИТЕ БАЛОНИ ИЗЛИЗАТ ДУМИЧКИ , А МАЙКИ И ДЕЦА ГИ ПОДРЕЖДАТ В ИЗРЕЧЕНИЯ!

РАЗБИРА СЕ , ИМАШЕ И НАГРАДИ ЗА НАЙ – ДОБРИТЕ!

А СЕГА ДА ВИДИМ КОЙ ЩЕ УЛОВИ НАЙ – МНОГО РИБКИ!

БРАВО , МАЙКИ, ДОБРИ РИБОЛОВЦИ  СТЕ!

КОЙ ЩЕ ПРИГОТВИ НАЙ – ВКУСНИЯ  САНДВИЧ?

ЧУДЕСНИ СА НАШИТЕ МАЙКИ!  НАПРАВИХА СТРАХОТНИ  САНДВИЧИ!

УРА, ВЕЧЕ СМЕ ВТОРОКЛАСНИЦИ !

ЗАСЛУЖЕНО СИ ВЗЕХМЕ УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ПЪРВИ КЛАС!

И НАКРАЯ СЕ ПОЧЕРПИХМЕ И ВЕСЕЛИХМЕ!  ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ , МИЛИ МОИ ДЕЦА !

Много са въпросите, на които учениците и техните родители, търсят отговор при избор на бъдещата професия.

Лесно и бързо може да се намери отговор , като посетите Националния портал за кариерно ориентиране на учениците на адрес: http://orientirane.mon.bg

Националния портал за кариерно ориентиране на учениците е разработен по проект BG051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” на Министерството на образованието и науката.

Там има подходяща и полезна информация за ученици, учители и родители. Всеки, който се интересува може да го посети.

Какъв искам да стана?;  Какво да науча за моята бъдеща професия?; Къде да продължа образованието си? И много други   - на всички тези въпроси отговор ни дава Националния портал за кариерно ориентиране на учениците.

Посетете го и сами ще намерите отговор на интересуващите Ви въпроси.

Покана за Лагер на науките  –  „Sciencecamp

Център за творческо обучениекани ученици и техните учители на летен лагер в с. Кранево. Лагерът ще се проведе на два етапа. Групите за всяка от датите могат да включват до 60 участника.

Първа дата: 7 - 13 юни 2015 година (за ученици от 1 до 4 клас); Втора дата: 14 - 20 юни 2015 година (за ученици от 5 до 11 клас).

Вижте повече тук!