На 5 и 6 декември  2015 година група ученици от ОУ „ Иван Вазов“ участваха в поредния семинар, организиран от ТД „Осогово“ гр. Кюстендил .

Отново планина Осогово бе домакин  на  третият семинар, явяващи се част  от дейностите по изпълнение на  проект „ Зелена директна линия“.

 

 

Проектът  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. В него участват ученици от три училища от община Кюстендил – ОУ „ Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“. В работата на семинара взеха участие и ученици от Езикова гимназия „ Петър Берон“ – Кюстендил.

 Групата от  млади природолюбители  - участници в семинара,  се запознаха със защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област.

Всеки път поставените задачи на младите природолюбители и изследователи стават по- трудни. Този път разделени на 4 групи те влязаха в ролята на тур оператори. Всяка група трябваше да подготви рекламни материали и да направи презентация на един от обектите: „ Юч бунар“, Полскоскакавишкия водопад, вековката букова гора при село Граница, резервата „Църна река“ или Конявската планина.

“Планината – общ дом на живота ни“ бе логото на  групите. Опазването и съхраняване на местното биологично разнообразие  има важно значение за въвличането на младите хора.

Бяха изработени много оригинални постери и за пореден път децата ни изненадаха със своето нестандартно мислене.

Лекторите изразиха  своето становище, че посредством занимания в природата  децата непосредствено и неусетно опознават, обикнват и пазят прекрасната природа сега и в бъдеще – за своите деца .

Във втората част на семинара отново бе организиран пешеходен преход към Руен. Въоръжени със бинокли и фотоапарати учениците  направиха много снимки и събраха материали за предстоящите две състезания.
Накрая всички участници в семинара получиха сертификат за участие.

Пожелаваме успешна подготовка  и достойно представяне в състезанията на отбора на нашето училище.

 

 

През месец ноември 2015 година се организира акция „ Зима“ на пътна полиция. Тя   се провежда ежегодно  с цел подготовката на водачите и на автомобилите за шофиране и експлоатация при есенно-зимни условия, както  и опазване живота на пешеходците .

 

 

 

По своеобразен начин участваха учениците от нашето училище в тази инициатива. Това бяха членовете на групата по „Приложно изкуство” при ОУ”Иван Вазов“ с ръководител Катя Борисова. Всички те   се включиха в инициативата "Посланията на есенния лист", организирана от  Обединен детски комплекс  гр.Кюстендил  и призоваха шофьорите в кв.”Изток” на града ни  за по-голяма бдителност през зимния сезон.

 

 

 

 На най – оживените кръстовища в квартала децата  отправиха апела си  към всички водачи на моторни превозни средства.

Посланията бяха прикрепени върху красив есенен лист и бяха поставяни на автомобили в квартала.

 

 

 

 

Посланията на красивия есенен лист са :

„Шофирай с намалена скорост“

„Спирачният път на автомобила Ви през зимата се удължава“

„С пожелания за безопасно движение през зимата“

На 14 и 15 ноември 2015 година в планина Осогово  се  проведе вторият семинар по проект „ Зелена директна линия" .  ТД „Осогово" гр. Кюстендил е основния изпълнител на проекта,в партньорство с V-то ОУ „ Хр. Ботев‘, IV-то ОУ „ Иван Вазов" и ПМГ „ Проф. Ем. Иванов" - гр. Кюстендил.
Нашето училище бе представено от група ученици, под ръководството на госпожа Елка Цуцуранова.
Участниците в семинара - млади природолюбители се запознаха със защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област, както и с опазването на природните дарове.
Програмата на семинара включваше беседи, състезание за Осоговската планина , преход до местността  „Бег бунар“ и  разтоварващи занимания. Домакин бе хижа „ Три буки“.

 

„ Планината Осогово е невероятна през есента, а съприкосновението с красотите й е незаменим урок за силата и величието на природата, който не можем да прочетем в учебниците“ – с тези думи на учителите – специалисти започна работата на семинара.
Младите природолюбители бяха запознати най – общо с планината, обявена  за защитена територия през 2008г. В Осоговската планина се опазват 27 природни местообитания, 15 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, два вида риби и 8 вида безгръбначни. Защитени са 94 вида птици - 17 вида по Закона за биологичното разнообразие; 11 вида в Червената книга на България (списък със застрашени биологични видове в България) и 30 вида в Конвенцията за опазване на мигриращите видове.
В Осогово се срещат много лечебни растения - жълт кантарион, червен кантарион, мащерка, лайка, мента, решетка, черен бъз, кървавиче, обикновен дрян и др.

Хубавото есенно време спомогна прехода да бъде приятен и незабравим. Маршрута се оказа лесен за участниците . Началото бе дадено при така известните „ Три буки“, намиращи се в непосредствена близост до хижата. След кратко изкачване се стига до местността „Грамадите” (1632 м.) – тревисто наклонено плато осеяно със скални отломъци от гранит. Оттук пътят продължава на запад през високопланинските пасища, осеяни с гранитни камъни по възкачваща се хоризонтала, подсичайки от юг връх Кулин камък и горното течение на река Млачка под нейните извори.
Много скоро, след като отминаха на връх Човека от юг, участниците пристигнаха  на местността „Превала”(1852 м.н.в.), където се намира чешмата „Бег - бунар”, заслон (обзаведен с печка, маси и пейки) и беседка за почивка, а това бе и крайната точка на прехода. Кратка почивка, снимки за спомен и обратно към хижата.

По време на прехода до местността Бег бунар децата въоръжени със бинокли и фотоапарати направиха много снимки и събраха материали, с които след това направиха красиви пана.
Последва състезанието: разделени на четири отбора те се надпреварваха да представят защитените животни, растения и птици от района, да презентират със специално направени  пъзели красиви пейзажи от планината.
Всички ученици  получиха  сертификат за участие, а видяното и наученото ще остане незабравим спомен за всеки един от тях.

 

     Със Заповед № 273 / 29.10.2015 г. на Директора на ОУ и на основание

чл. 125 а, ал. 2 от ППЗНП е обявен Конкурс за длъжността „главен учител”.

     Конкурсът да се проведе по условията и по реда на Кодекса на труда.

Вижте повече в прикачения документ.

 

 

 

Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил е партньор по реализирането на проект „ Зелена директна линия“.

Проектът е разработен от ТД ‚ Осогово“ – Кюстендил и  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Осъществява се на  територията на Община Кюстендил, в партньорство с две основни училища (ОУ „ Хр. Ботев‘ и ОУ „ Иван Вазав“ ) и една профилирана гимназия ( Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил ) .

 

 

Продължителност на изпълнението на проекта е 10  месеца. Началото бе поставено през месец август 2015 година с провеждането на конкурс за рисунка, която да бъде почетен знак  на проекта.

 

На 31 октомври и 1 ноември 2015 година ученици, представители на трите училища,  участваха в първия семинар по проект „ Зелена директна линия"  .

Той  се проведе в планина Осогово – местността „ Трите буки“. Темата на заниманията бе:  „Поведение в защитени местности и територии”.

Присъстващите  ученици  слушаха интересните лекции, изнесени от биолозите Росица Везенкова Василка Кръстева. От нашето училище участие в семинара взеха седем ученика и един преподавател – г-жа Елка Цуцуранова.

 С много снимки и презентации те бяха запознати със застрашените видове в региона, начина на поведение и опазване на биоразнообразието в защитените територии.Под формата на забавни игри, пъзели и тестове те провериха своите придобити нови познания.

Най-интересна беше практическата част от заниманията, когато въоръжени с фотоапарати, бинокли и тефтери те се превърнаха в истински „откриватели". Бяха направени много снимки на все още неизвестни им до сега растения, стъпки на животни и птици.

 

Двата дни в планината обогатиха знанията и създадоха нови приятелства .

Накрая се направи награждаване на победителите в конкурса за рисунка. В него участваха четирима ученика от нашето училище.

Всички участници в семинара получиха сертификат за участие и се разделиха с пожелания за нови „пътешествия“ сред необятния свят на растения и животни в Осоговската планина.