През месец ноември 2015 година се организира акция „ Зима“ на пътна полиция. Тя   се провежда ежегодно  с цел подготовката на водачите и на автомобилите за шофиране и експлоатация при есенно-зимни условия, както  и опазване живота на пешеходците .

 

 

 

По своеобразен начин участваха учениците от нашето училище в тази инициатива. Това бяха членовете на групата по „Приложно изкуство” при ОУ”Иван Вазов“ с ръководител Катя Борисова. Всички те   се включиха в инициативата "Посланията на есенния лист", организирана от  Обединен детски комплекс  гр.Кюстендил  и призоваха шофьорите в кв.”Изток” на града ни  за по-голяма бдителност през зимния сезон.

 

 

 

 На най – оживените кръстовища в квартала децата  отправиха апела си  към всички водачи на моторни превозни средства.

Посланията бяха прикрепени върху красив есенен лист и бяха поставяни на автомобили в квартала.

 

 

 

 

Посланията на красивия есенен лист са :

„Шофирай с намалена скорост“

„Спирачният път на автомобила Ви през зимата се удължава“

„С пожелания за безопасно движение през зимата“

На 14 и 15 ноември 2015 година в планина Осогово  се  проведе вторият семинар по проект „ Зелена директна линия" .  ТД „Осогово" гр. Кюстендил е основния изпълнител на проекта,в партньорство с V-то ОУ „ Хр. Ботев‘, IV-то ОУ „ Иван Вазов" и ПМГ „ Проф. Ем. Иванов" - гр. Кюстендил.
Нашето училище бе представено от група ученици, под ръководството на госпожа Елка Цуцуранова.
Участниците в семинара - млади природолюбители се запознаха със защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област, както и с опазването на природните дарове.
Програмата на семинара включваше беседи, състезание за Осоговската планина , преход до местността  „Бег бунар“ и  разтоварващи занимания. Домакин бе хижа „ Три буки“.

 

„ Планината Осогово е невероятна през есента, а съприкосновението с красотите й е незаменим урок за силата и величието на природата, който не можем да прочетем в учебниците“ – с тези думи на учителите – специалисти започна работата на семинара.
Младите природолюбители бяха запознати най – общо с планината, обявена  за защитена територия през 2008г. В Осоговската планина се опазват 27 природни местообитания, 15 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, два вида риби и 8 вида безгръбначни. Защитени са 94 вида птици - 17 вида по Закона за биологичното разнообразие; 11 вида в Червената книга на България (списък със застрашени биологични видове в България) и 30 вида в Конвенцията за опазване на мигриращите видове.
В Осогово се срещат много лечебни растения - жълт кантарион, червен кантарион, мащерка, лайка, мента, решетка, черен бъз, кървавиче, обикновен дрян и др.

Хубавото есенно време спомогна прехода да бъде приятен и незабравим. Маршрута се оказа лесен за участниците . Началото бе дадено при така известните „ Три буки“, намиращи се в непосредствена близост до хижата. След кратко изкачване се стига до местността „Грамадите” (1632 м.) – тревисто наклонено плато осеяно със скални отломъци от гранит. Оттук пътят продължава на запад през високопланинските пасища, осеяни с гранитни камъни по възкачваща се хоризонтала, подсичайки от юг връх Кулин камък и горното течение на река Млачка под нейните извори.
Много скоро, след като отминаха на връх Човека от юг, участниците пристигнаха  на местността „Превала”(1852 м.н.в.), където се намира чешмата „Бег - бунар”, заслон (обзаведен с печка, маси и пейки) и беседка за почивка, а това бе и крайната точка на прехода. Кратка почивка, снимки за спомен и обратно към хижата.

По време на прехода до местността Бег бунар децата въоръжени със бинокли и фотоапарати направиха много снимки и събраха материали, с които след това направиха красиви пана.
Последва състезанието: разделени на четири отбора те се надпреварваха да представят защитените животни, растения и птици от района, да презентират със специално направени  пъзели красиви пейзажи от планината.
Всички ученици  получиха  сертификат за участие, а видяното и наученото ще остане незабравим спомен за всеки един от тях.

 

     Със Заповед № 273 / 29.10.2015 г. на Директора на ОУ и на основание

чл. 125 а, ал. 2 от ППЗНП е обявен Конкурс за длъжността „главен учител”.

     Конкурсът да се проведе по условията и по реда на Кодекса на труда.

Вижте повече в прикачения документ.

 

 

 

Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил е партньор по реализирането на проект „ Зелена директна линия“.

Проектът е разработен от ТД ‚ Осогово“ – Кюстендил и  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Осъществява се на  територията на Община Кюстендил, в партньорство с две основни училища (ОУ „ Хр. Ботев‘ и ОУ „ Иван Вазав“ ) и една профилирана гимназия ( Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил ) .

 

 

Продължителност на изпълнението на проекта е 10  месеца. Началото бе поставено през месец август 2015 година с провеждането на конкурс за рисунка, която да бъде почетен знак  на проекта.

 

На 31 октомври и 1 ноември 2015 година ученици, представители на трите училища,  участваха в първия семинар по проект „ Зелена директна линия"  .

Той  се проведе в планина Осогово – местността „ Трите буки“. Темата на заниманията бе:  „Поведение в защитени местности и територии”.

Присъстващите  ученици  слушаха интересните лекции, изнесени от биолозите Росица Везенкова Василка Кръстева. От нашето училище участие в семинара взеха седем ученика и един преподавател – г-жа Елка Цуцуранова.

 С много снимки и презентации те бяха запознати със застрашените видове в региона, начина на поведение и опазване на биоразнообразието в защитените територии.Под формата на забавни игри, пъзели и тестове те провериха своите придобити нови познания.

Най-интересна беше практическата част от заниманията, когато въоръжени с фотоапарати, бинокли и тефтери те се превърнаха в истински „откриватели". Бяха направени много снимки на все още неизвестни им до сега растения, стъпки на животни и птици.

 

Двата дни в планината обогатиха знанията и създадоха нови приятелства .

Накрая се направи награждаване на победителите в конкурса за рисунка. В него участваха четирима ученика от нашето училище.

Всички участници в семинара получиха сертификат за участие и се разделиха с пожелания за нови „пътешествия“ сред необятния свят на растения и животни в Осоговската планина.

 

 

На 02.10.2015 г. се проведе "Най-големият урок в света" с учениците от 2 а клас при ОУ " Иван Вазов" гр. Кюстендил  и класен ръководител Даниела Андонова.

Урокът имаше за цел да запознае учениците и родителите с 17 глобални цели на човечеството за следващите 15 години, определени от ООН в края на месец септември 2015 година. Тематиката на урока определи и неговото наименование – най – голям, защото съдържа глобалните проблеми за предстоящия период.

 

 

С подходящи нагледни средства и непринуден разговор  на учениците бяха представени целите за устойчиво развитие, а именно:

изкореняването на крайната бедност във всичките й форми, равенство между половете, рационалната употреба на водните ресурси, осигуряване на екологично чиста енергетика.устойчивия икономически растеж, създаването на работни места, създадат инфраструктура за индустриализация, намаляване на  социалноикономическото неравенство в страните и между страните,  осигуряване на  безопасни условия на живот в градовете и населените места, въвеждане на  устойчиви модели на потребление и производство,  борба с промените в климата и техните последствия, осигуряване  отчетност на правителствата и достъп на гражданите до правосъдие, както и да активизират глобалното партньорство в интерес на устойчивото развитие.

Урокът премина интересно и предизвикателно, защото навярно някой от настоящите сега ученици, в близко бъдеще ще реализират поне една от глобалните теми.

Предлагаме Ви да разгледата презентацията, направена за проведения урок: