Със Заповед № 273 / 29.10.2015 г. на Директора на ОУ и на основание

чл. 125 а, ал. 2 от ППЗНП е обявен Конкурс за длъжността „главен учител”.

     Конкурсът да се проведе по условията и по реда на Кодекса на труда.

Вижте повече в прикачения документ.

 

 

 

Основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил е партньор по реализирането на проект „ Зелена директна линия“.

Проектът е разработен от ТД ‚ Осогово“ – Кюстендил и  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Осъществява се на  територията на Община Кюстендил, в партньорство с две основни училища (ОУ „ Хр. Ботев‘ и ОУ „ Иван Вазав“ ) и една профилирана гимназия ( Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“ – Кюстендил ) .

 

 

Продължителност на изпълнението на проекта е 10  месеца. Началото бе поставено през месец август 2015 година с провеждането на конкурс за рисунка, която да бъде почетен знак  на проекта.

 

На 31 октомври и 1 ноември 2015 година ученици, представители на трите училища,  участваха в първия семинар по проект „ Зелена директна линия"  .

Той  се проведе в планина Осогово – местността „ Трите буки“. Темата на заниманията бе:  „Поведение в защитени местности и територии”.

Присъстващите  ученици  слушаха интересните лекции, изнесени от биолозите Росица Везенкова Василка Кръстева. От нашето училище участие в семинара взеха седем ученика и един преподавател – г-жа Елка Цуцуранова.

 С много снимки и презентации те бяха запознати със застрашените видове в региона, начина на поведение и опазване на биоразнообразието в защитените територии.Под формата на забавни игри, пъзели и тестове те провериха своите придобити нови познания.

Най-интересна беше практическата част от заниманията, когато въоръжени с фотоапарати, бинокли и тефтери те се превърнаха в истински „откриватели". Бяха направени много снимки на все още неизвестни им до сега растения, стъпки на животни и птици.

 

Двата дни в планината обогатиха знанията и създадоха нови приятелства .

Накрая се направи награждаване на победителите в конкурса за рисунка. В него участваха четирима ученика от нашето училище.

Всички участници в семинара получиха сертификат за участие и се разделиха с пожелания за нови „пътешествия“ сред необятния свят на растения и животни в Осоговската планина.

 

 

На 02.10.2015 г. се проведе "Най-големият урок в света" с учениците от 2 а клас при ОУ " Иван Вазов" гр. Кюстендил  и класен ръководител Даниела Андонова.

Урокът имаше за цел да запознае учениците и родителите с 17 глобални цели на човечеството за следващите 15 години, определени от ООН в края на месец септември 2015 година. Тематиката на урока определи и неговото наименование – най – голям, защото съдържа глобалните проблеми за предстоящия период.

 

 

С подходящи нагледни средства и непринуден разговор  на учениците бяха представени целите за устойчиво развитие, а именно:

изкореняването на крайната бедност във всичките й форми, равенство между половете, рационалната употреба на водните ресурси, осигуряване на екологично чиста енергетика.устойчивия икономически растеж, създаването на работни места, създадат инфраструктура за индустриализация, намаляване на  социалноикономическото неравенство в страните и между страните,  осигуряване на  безопасни условия на живот в градовете и населените места, въвеждане на  устойчиви модели на потребление и производство,  борба с промените в климата и техните последствия, осигуряване  отчетност на правителствата и достъп на гражданите до правосъдие, както и да активизират глобалното партньорство в интерес на устойчивото развитие.

Урокът премина интересно и предизвикателно, защото навярно някой от настоящите сега ученици, в близко бъдеще ще реализират поне една от глобалните теми.

Предлагаме Ви да разгледата презентацията, направена за проведения урок:

 

 

На 15 септември 2015 година в двора на училището се проведе тържество за началото на новата учебна година. Присъстваха ученици, родители, общественици и приятели на училището.

 

 

 

Петнайсти е, и пак Септември

и никак той не е обикновен.

Той весел е, макар че е наверно

и най-сериозният, тоз пръв учебен ден!

 Отново за учебната година

разкри училището днес врати.

 

 

Звъни звънец из цялата родина –

в села и градове, навред кънти.

 Изпълнен с този екот многогласен,

от септемврийско утро озарен,

начало на живота ни прекрасен –

как радостен си, пръв учебен ден !

 

 

 

 

 

Стефанка Стойнева – Директор на училището поздрави всички ученици и учители с първия учебен ден, като пожела здраве и успехи. Символично учениците преминаха през красиво украсената „ шестичка“.

Най – вълнуващ празника бе за първокласниците.

 

 

В зениците ви радост свети

и на очакване лъчът.

С усмивки скрити сред букети

в клас влизате за първи път.

 И Слънчо, първокласник весел,

припряно между вас търчи.

 

Не чанта, облаче понесъл,

вместо цветя – букет лъчи.

 Здравей , училище любимо !

Запей, звънче, със ясен глас !

Пораснах в детската градина,

а днес съм вече в първи клас.

 

 

 

 

 

Ученици и родители заедно влязоха в обновените класни стаи, където започна и първия урок.

 

 

 

 

Да си първокласник – то не е шега.

Колко много грижи имам аз сега !

По часовник ставам – времето следя.

Мирно на чина си, трябва да седя…….

Пиша, пиша букви и чета на глас

и разказвам ясно, и внимавам в час.

Много, много грижи имам аз сега

да си първокласник – то не е шега.

 

 

 

В ОЧАКВАНЕ НА ПОСЛЕДНИЯ УЧЕБЕН ЧАС

ПОКАЗАХМЕ КАКВО НАУЧИХМЕ В ПЪРВИ КЛАС

ЗНАЕМ  ВСИЧКИ БУКВИ , МОЖЕМ ДА ЧЕТЕМ !

МОИТЕ   ПОРАСНАЛИ  УЧЕНИЦИ

Всички отговаряха точно и ясно.

ГОТОВИ СМЕ ДА ПРЕМИНЕМ ВЪВ ВТОРИ КЛАС

АХ, КОЛКО СМЕ ПОРАСНАЛИ ! НАЛИ ВЕЧЕ СМЕ ВТОРОКЛАСНИЦИ!

ИМАШЕ МНОГО СМЯХ И ИГРИ! ОТ СПУКАНИТЕ БАЛОНИ ИЗЛИЗАТ ДУМИЧКИ , А МАЙКИ И ДЕЦА ГИ ПОДРЕЖДАТ В ИЗРЕЧЕНИЯ!

РАЗБИРА СЕ , ИМАШЕ И НАГРАДИ ЗА НАЙ – ДОБРИТЕ!

А СЕГА ДА ВИДИМ КОЙ ЩЕ УЛОВИ НАЙ – МНОГО РИБКИ!

БРАВО , МАЙКИ, ДОБРИ РИБОЛОВЦИ  СТЕ!

КОЙ ЩЕ ПРИГОТВИ НАЙ – ВКУСНИЯ  САНДВИЧ?

ЧУДЕСНИ СА НАШИТЕ МАЙКИ!  НАПРАВИХА СТРАХОТНИ  САНДВИЧИ!

УРА, ВЕЧЕ СМЕ ВТОРОКЛАСНИЦИ !

ЗАСЛУЖЕНО СИ ВЗЕХМЕ УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ПЪРВИ КЛАС!

И НАКРАЯ СЕ ПОЧЕРПИХМЕ И ВЕСЕЛИХМЕ!  ВЕСЕЛА ВАКАНЦИЯ , МИЛИ МОИ ДЕЦА !