През месец януари 2016 година ученици от нашето училище участваха в поредната дейност по изпълнение на проект „ Зелена директна линия“.

Проектът „ Зелена директна линия“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. Посредством дейностите по проекта се   цели да създадем и развием отношение на толерантност, желание за познаване и грижа към растенията и животните в Кюстендилския регион. И след опознаване да засилим отговорността към природата,  като насочим вниманието на обществото към екологичните проблеми на региона.

 

   

 

 

 

Ето защо към водопада при село Полска Скакавица се отправиха участниците в проекта - учениците от Природоматематическа гимназия „Проф. Ем. Иванов“, 5-то ОУ „ Хр. Ботев“ , ОУ „Иван Вазов“ . Заедно с тях в инициативата се включиха и  туристи от ТД „Осогово – гр. Кюстендил.

След проведените семинари в планината Осогово по проект „ Зелена директна линия“ младите природолюбители започнаха посещение на защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област.

Отново въоръжени с фотоапарати и бинокли те се насладиха на невероятно красивият водопад.

Водопадът е на малката рекичка Широки дол – десен приток на река Струма. Водата пада от височина около 50 м, преминавайки през няколко скални тераси. Той е маловоден, но невероятно красив. В България е трети по височина. През 1968 г. е обявен за природна забележителност. Районът е с уникална флора и фауна – срещат се над 19 вида риби, повече от 600 вида растения, част от които са защитени. Тук е единственото място в България, където могат да се видят едновременно пет вида лястовици. На скалата, в горната част на водопада се намира църквата Свети Димитър.

 

  

 

 

 

Младите природолюбители и туристите - доброволци от дружеството почистиха замърсените територии около водопада. Лошото време не попречи на участниците да изпълнят задачата си – почистване от различни отпадъци„ Най – голямо количество учениците намериха  около района на река Струма и железопътните релси до водопада .

Красивите гледки и извършеното добро дело ще останат в съзнанието на ученици и туристи, а техния призив към всички е да опазим и съхраним красивата природа.

 Министерството на образованието организира за първи път от 7-и до 12-и декември 2015 година Национална седмица на четенето, като част от Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността.

В основно училище „ Иван Вазов“ – Кюстендил, откриването на Националната седмица на четенето започна на 7 декември с четене на приказки, като то се реализира по различен начин: „на гости при най-малките; най-обичам да чета приказки; деца четат на деца“.

Учениците от шести клас поканиха първокласниците в час по литература и им четоха любими свои приказки. На големи и на малки им беше интересно и забавно. Всеки сподели първото си преживяване с книжка. Любими герои от приказките се оказаха принцесите и смелите принцове в тях. Малките ученици бяха впечатлени и от начина , по който каките и батковците се превъплатиха в своите приказни герои.

 

 

Петокласници пък се включиха в седмицата на четенето с идеен проект „Аз прочетох тази книжка, прочети я и ти“. Целта бе всеки да предложи книжка, която е прочел и го е впечатлила, да я представи пред съучениците си, като ги провокира и те да я прочетат. Тази инициатива ще продължи до края на учебната година.

На 9 декември 2015 година беше организирана информационна среща с родители и ученици, които имат проблеми в езиковото развитие. Тя бе осъществена в начален етап. Учителите споделиха своите наблюдения и предложиха на родителите да работят заедно в посока по-успешно и лесно овладяване на българския език. Срещата премина с изключителен интерес от страна на родителите. Всички се съгласиха, че съвместната работа има по-добър резултат и мотивира децата.

 

 

На 5 и 6 декември  2015 година група ученици от ОУ „ Иван Вазов“ участваха в поредния семинар, организиран от ТД „Осогово“ гр. Кюстендил .

Отново планина Осогово бе домакин  на  третият семинар, явяващи се част  от дейностите по изпълнение на  проект „ Зелена директна линия“.

 

 

Проектът  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г. В него участват ученици от три училища от община Кюстендил – ОУ „ Иван Вазов“, ОУ „Христо Ботев“ и Природоматематическа гимназия „ Проф. Ем. Иванов“. В работата на семинара взеха участие и ученици от Езикова гимназия „ Петър Берон“ – Кюстендил.

 Групата от  млади природолюбители  - участници в семинара,  се запознаха със защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област.

Всеки път поставените задачи на младите природолюбители и изследователи стават по- трудни. Този път разделени на 4 групи те влязаха в ролята на тур оператори. Всяка група трябваше да подготви рекламни материали и да направи презентация на един от обектите: „ Юч бунар“, Полскоскакавишкия водопад, вековката букова гора при село Граница, резервата „Църна река“ или Конявската планина.

“Планината – общ дом на живота ни“ бе логото на  групите. Опазването и съхраняване на местното биологично разнообразие  има важно значение за въвличането на младите хора.

Бяха изработени много оригинални постери и за пореден път децата ни изненадаха със своето нестандартно мислене.

Лекторите изразиха  своето становище, че посредством занимания в природата  децата непосредствено и неусетно опознават, обикнват и пазят прекрасната природа сега и в бъдеще – за своите деца .

Във втората част на семинара отново бе организиран пешеходен преход към Руен. Въоръжени със бинокли и фотоапарати учениците  направиха много снимки и събраха материали за предстоящите две състезания.
Накрая всички участници в семинара получиха сертификат за участие.

Пожелаваме успешна подготовка  и достойно представяне в състезанията на отбора на нашето училище.

 

 

През месец ноември 2015 година се организира акция „ Зима“ на пътна полиция. Тя   се провежда ежегодно  с цел подготовката на водачите и на автомобилите за шофиране и експлоатация при есенно-зимни условия, както  и опазване живота на пешеходците .

 

 

 

По своеобразен начин участваха учениците от нашето училище в тази инициатива. Това бяха членовете на групата по „Приложно изкуство” при ОУ”Иван Вазов“ с ръководител Катя Борисова. Всички те   се включиха в инициативата "Посланията на есенния лист", организирана от  Обединен детски комплекс  гр.Кюстендил  и призоваха шофьорите в кв.”Изток” на града ни  за по-голяма бдителност през зимния сезон.

 

 

 

 На най – оживените кръстовища в квартала децата  отправиха апела си  към всички водачи на моторни превозни средства.

Посланията бяха прикрепени върху красив есенен лист и бяха поставяни на автомобили в квартала.

 

 

 

 

Посланията на красивия есенен лист са :

„Шофирай с намалена скорост“

„Спирачният път на автомобила Ви през зимата се удължава“

„С пожелания за безопасно движение през зимата“

На 14 и 15 ноември 2015 година в планина Осогово  се  проведе вторият семинар по проект „ Зелена директна линия" .  ТД „Осогово" гр. Кюстендил е основния изпълнител на проекта,в партньорство с V-то ОУ „ Хр. Ботев‘, IV-то ОУ „ Иван Вазов" и ПМГ „ Проф. Ем. Иванов" - гр. Кюстендил.
Нашето училище бе представено от група ученици, под ръководството на госпожа Елка Цуцуранова.
Участниците в семинара - млади природолюбители се запознаха със защитените природни обекти и забележителности в Кюстендилска област, както и с опазването на природните дарове.
Програмата на семинара включваше беседи, състезание за Осоговската планина , преход до местността  „Бег бунар“ и  разтоварващи занимания. Домакин бе хижа „ Три буки“.

 

„ Планината Осогово е невероятна през есента, а съприкосновението с красотите й е незаменим урок за силата и величието на природата, който не можем да прочетем в учебниците“ – с тези думи на учителите – специалисти започна работата на семинара.
Младите природолюбители бяха запознати най – общо с планината, обявена  за защитена територия през 2008г. В Осоговската планина се опазват 27 природни местообитания, 15 вида бозайници, 5 вида земноводни и влечуги, два вида риби и 8 вида безгръбначни. Защитени са 94 вида птици - 17 вида по Закона за биологичното разнообразие; 11 вида в Червената книга на България (списък със застрашени биологични видове в България) и 30 вида в Конвенцията за опазване на мигриращите видове.
В Осогово се срещат много лечебни растения - жълт кантарион, червен кантарион, мащерка, лайка, мента, решетка, черен бъз, кървавиче, обикновен дрян и др.

Хубавото есенно време спомогна прехода да бъде приятен и незабравим. Маршрута се оказа лесен за участниците . Началото бе дадено при така известните „ Три буки“, намиращи се в непосредствена близост до хижата. След кратко изкачване се стига до местността „Грамадите” (1632 м.) – тревисто наклонено плато осеяно със скални отломъци от гранит. Оттук пътят продължава на запад през високопланинските пасища, осеяни с гранитни камъни по възкачваща се хоризонтала, подсичайки от юг връх Кулин камък и горното течение на река Млачка под нейните извори.
Много скоро, след като отминаха на връх Човека от юг, участниците пристигнаха  на местността „Превала”(1852 м.н.в.), където се намира чешмата „Бег - бунар”, заслон (обзаведен с печка, маси и пейки) и беседка за почивка, а това бе и крайната точка на прехода. Кратка почивка, снимки за спомен и обратно към хижата.

По време на прехода до местността Бег бунар децата въоръжени със бинокли и фотоапарати направиха много снимки и събраха материали, с които след това направиха красиви пана.
Последва състезанието: разделени на четири отбора те се надпреварваха да представят защитените животни, растения и птици от района, да презентират със специално направени  пъзели красиви пейзажи от планината.
Всички ученици  получиха  сертификат за участие, а видяното и наученото ще остане незабравим спомен за всеки един от тях.