През месец декември 2016 година се проведе конференция  за представяне на проекта ''Образованието – ключ към успешна реализация'' , по който работи нашето училище.
Проектът е финансиран по конкурсна процедура 33.15-2016 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.
ОУ '' Иван Вазов'' е водеща организация, а ПГТ '' Н. Вапцаров'' е наш партньор.
На конференцията присъстваха представители на различни институции, директори на детски градини и училища от община Кюстендил.
Присъстващите се запознаха с проекта-  представени бяха целите и основнте дейности, както следва:

  • Цел -  задържане и ограничаване отпадането на ромски деца от училище,  мотивиране   за получаване на средно образование и  повишаване  на успеха им, чрез включване на родителите им в образователно –възпитателния процес.
  • Целеви групи: ученици от ромски и неромски произход, родители, директори, учители и доброволци.
  • Период на изпълнение: 9 месеца /2016 - 2017г./

Дейности:
1.    Управление на проекта.
2.    Идентифициране на целевите групи.
3.    Създаване на родителски клуб и съвет.
4.    Създаване на ученически съвет /УС/.
5.    Организиране на посещения на родителите и учениците в професионалните гимназии в града.
6.    Информиране и публичност.

Предлагаме Ви да се запознаете с презентацията за представяне на проекта.

 

 

На 5 юни 2016 година в нашето училище бе проведен нтересен урок свързан с Ден на околната среда. Урокът бе представен съвместно с преподавателката от Пето основно училище „Христо Ботев“- госпожа Василка Кръстева. Основно вниманието бе насочено към начините за пречистване на околната среда от различни видове замърсявания.Учениците с интерес участваха в демонстрациите и проявиха голям ентусиазъм при опитите на терен.

 

 

 

 

 

 

Всяка година 24 май идва с блясъка на своята тържественост, пренесъл
възрожденския си дух през годините, утвърдил се като най-светлия, най-съкровения, най-българския празник!
Това е денят на буквите, на просветата, на духа! И на гордостта на поета,
написал „че и ний сме дали нещо на света – на вси славяни книги да четат.“
Това е денят, в който по-емоционално усещаме себе си като неделима част от световната цивилизация.Защото българското слово от древни времена има своята писменост, своя знак върху културното минало, настояще и бъдеще на света.
В този ден пеем Химна на Кирил и Методий, защото 24 май е символ на достойнство, традиция и духовност! Достойнство – защото честваме азбуката, която сме дали на света и се нареждаме сред признатите народи на Европа – със самочувствие, образованост и културна независимост. Традиция – защото е най-дълго празнуването на уникалния празник в историята – повече от 200 години. Духовност – защото е празник на културата, науката и знанието. На хората, които създават устоите на нацията и пазят нейната идентичност , на тези, които възпитават поколенията .
В този ден се прекланяме и пред учителите, които с душа и слово всеотдайно и неуморно изграждат духовната крепост на знанието! Идентичност , на тези, които възпитават поколенията .

 

 

 


 

На  19 май 2016 г. се проведе спортно състезание „Бързи, смели, сръчни”  между училищата на територията на град Кюстендил. В него участваха 7 отбора. Домакин на състезанието беше стадион „Осогово“.
 Състезанието се проведе в два етапа. Нашето училище се представи достойно и зае четвърто място.
 Благодарим на участниците за това, че дадоха всичко от себе си и представиха блестящо училището ни! Браво, деца! Благодарим на родителите на  учениците за подкрепата и разбирането!

 

 

 

  

 

Националният конкурс за детска рисунка „Пролет върху листа“ е вече един утвърден форум на детското творчество и се радва на много широка популярност в цялата страна. Хилядите получени рисунки го превръщат в нещо като представителна извадка за нивото на детското творчество в наши дни. Това е съвсем естествено, тъй като Кюстендил се е наложил с времето като традиционно място за правене и експониране на изкуство.
С конкурсa започват и поредица от културни събития, свързани с традиционните за гр. Кюстендил празнувания – „Кюстендилска пролет“. Темата „Пролет върху листа“ е свободна, децата импровизират с различни изобразителни материали, създавайки натюрморти, цветя, фигурални композиции или свободни изображения от нежни цветове в пролетна хармония.

 

 Впечатляващо е богатството от техники, които се използват: маслени картони, апликации, акварел, темпера, пастел, мозайки, стъклописи, сухи игли и различни смесени техники. Независимо от климатичните условия от 2008 година насам, пролетта идва винаги първо върху листовете на децата на България.
Нашето училище се представи отлично и възпитаникът на  Давид Стоянов Ангелов от 8а клас завоюва почетното  трето място във втора възрастова група. Училището участва традиционно в конкурса и наградата не е изненада за нас.