На 23 май 2017 година ученици от училището посетиха Дом за възрастни хора с физически увреждания " Ильо Войвода" - Кюстендил.Те участваха в  тържество, посветено  на Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - 24 май.
Участваха домуващите и  приятелите на Дома  - децата от нашата музикална група с ръководител Гергана Kаракашка и от група "Калпазани" на VI ОУ "Паисий Хилендарски" ,както и  Йорданка Тодорова, Виолета Атанасова и Здравко Анев. Началото бе поставено с български всеучилищен химн, написан от Стоян Михайловски.


 "Върви, народе възродени,

    към светла бъднина върви,

с книжовността, таз сила нова,

    съдбините си ти поднови!

 

Празничната музикалната програма бе подготвена изцяло от учениците на  IV ОУ "Иван Вазов" и на VI ОУ "Паисий Хилендарски"- Кюстендил.
Атмосферата бе празнична, а настроението вълнуващо, благодарение на присъствието на учениците.
Ръководството на Дома и домуващите най - искрено благодариха за участието ни, а уважението си към нас изразиха с думите:
Празник на признателност, празник на приятелство!!!

 

 

 

Уважаеми родители, мили деца,

Предлагаме Ви да се запознаете със заповедта на Директора на Основно училище „ Иван Вазов“ - Кюстендил за прием за първи клас за учебната 2017/2018 година.

В нея ще намерите график на дейностите, назначаване на комисия и утвърждаване на критерии и документи за прием първи клас за 2017/2018 учебна година.

 

 

 

Бабо Марто, мила и добра,
ти с любов обгръщаш ни сега
и с теб сме най-щастливи,
Бабо Марто, ела, ела!

На 1 март започва пролетта,
а месец февруари си отива,
но не тъжете вий деца,
защото Баба Марта е дошла!

Всички искат да са като нея,
бели и червени, румени, засмени,
този ден е сладичък, нали,
защото Баба Марта реши и нас да посети!

Честита Баба Марта!

През месец декември 2016 година се проведе конференция  за представяне на проекта ''Образованието – ключ към успешна реализация'' , по който работи нашето училище.
Проектът е финансиран по конкурсна процедура 33.15-2016 от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.
ОУ '' Иван Вазов'' е водеща организация, а ПГТ '' Н. Вапцаров'' е наш партньор.
На конференцията присъстваха представители на различни институции, директори на детски градини и училища от община Кюстендил.
Присъстващите се запознаха с проекта-  представени бяха целите и основнте дейности, както следва:

  • Цел -  задържане и ограничаване отпадането на ромски деца от училище,  мотивиране   за получаване на средно образование и  повишаване  на успеха им, чрез включване на родителите им в образователно –възпитателния процес.
  • Целеви групи: ученици от ромски и неромски произход, родители, директори, учители и доброволци.
  • Период на изпълнение: 9 месеца /2016 - 2017г./

Дейности:
1.    Управление на проекта.
2.    Идентифициране на целевите групи.
3.    Създаване на родителски клуб и съвет.
4.    Създаване на ученически съвет /УС/.
5.    Организиране на посещения на родителите и учениците в професионалните гимназии в града.
6.    Информиране и публичност.

Предлагаме Ви да се запознаете с презентацията за представяне на проекта.