Учениците от клуб "Млади възрожденци" към ОУ "Иван Вазов" в Кюстендил почетоха паметта на Васил Левски.На 19 февруари 2018 година те организираха училищно тържество под наслов: "С почит и признателност към Апостола на свободата".
Облечени с фланелки с лика на Апостола, учениците рецитираха стихове и пяха песни, посветени на Левски.

Над Родината издига
стан хайдушкият Балкан —
неговия ръст достига
Левски — дивен великан!

Левски — верен вожд народен,
смел Апостол и храбрец,
предан, чист и благороден,
за правдив живот борец.

 

 

    Сурва, сурва година,
    весела година!

    Сурва, сурва година
    здрава, здрава гърбина.

    Живи, здрави до година,
    догодина, до Амина!


В началото на Новата 2018 година представители на Основно училище " Иван Вазов " Кюстендил посетиха Дом за възрастни хора с физически увреждания " Ильо Войвода".
Учениците  отправиха поздрав към всички домуващи Новата година "Да бъде здрава и изпълнена с повече радости"!!!
Ръководството на Дома благодари на участниците. Госпожа Анелия Велинова - Директор на Дома, изрази задоволство и сподели, че учениците заедно със своите учители, като добри съседи и отлични веселяци,  подариха на домуващите изпълнение на стихотворения, песни и танци, като разтърсиха залата с ритъма, безгрижността, красотата на танца. По детски непринудено и много сърдечно те приобщиха домуващите към музикалната програма, като  дадоха заряд за цяла година напред на всички присъстващи в залата.

 

 

Седмицата преди Коледа беше особено напрегната и вълнуваща за учениците от ОУ „ Иван Вазов“. За празника те  се подготвяха дълго и старателно.
Започнаха с изработването на сапуни с брокат, ароматни масла и живи цветя. В навечерието на празника дядо Коледа мина през всяка класна стая и зарадва всеки с подарък. Освен ръчно изработените сапуни децата получиха лакомства и пасти за зъби предоставени от Български червен кръст и сдружение „Ларго“ - Кюстендил.
За да заслужат подаръците си  учениците участваха и в инициатива за почистване района на училището. Под ръководството на Стефан Лазаров  и неговите помощници-джуджетата  и със съдействието на директора, който осигури чували и ръкавици за всички желаещи да помагат, акцията беше успешна.
Освен активни в училище възпитаниците ни се изявиха и в общински състезания и конкурси. Спечелиха първо и второ място на турнир по тенис на маса, първо място за детска рисунка, второ място в литературен конкурс, второ място в направление приложно изкуство, както и много поощрителни награди.
 Кулминацията на всички инициативи беше Коледният концерт в залата на читалище „Васил Левски“ в кв. „ Изток“. Прекрасни и запомнящи се в цветните си  костюми учениците накараха всички присъстващи в залата да ги аплодират и заслужено бяха наградени с одобрителните възгласи на публиката.

 

О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш`те знамена
нам за вечни времена.

Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш`та памет вдъхновява
към дела за светли дни.

Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.

 

Ботев, Левски – великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!

 

Ученици, учители и родители отбелязаха   1 ноември - Ден на народните будители със специално подготвено тържество, състояло се в училището на 30 октомври 2017 година.

 

На 01.09.2017 г. от 14,00 часа в залата за презентации в училището ще се проведе работна среща с председателите на синдикалните организации в училище при следния дневен ред:

1.    Правила за вътрешния трудов ред /ПВТР/;
2.    Вътрешните правила за работна заплата /ВПРЗ/;
3.    Правилник за дейността на училището;
4.    Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд;
5.    План за квалификационната дейност;
6.    Етичен кодекс;

Запознайте се с Поканата на Директора на ОУ " Иван Вазов" до председателите на синдикалните организация за участие в работната среща.