Празник на буквите

 

През месец март 2014 година в ОУ „Иван Вазов “ се състоя тържество, в която актьори бяха първокласниците от  ІБ клас, с класен ръководител - Калинка Дончева

Малчуганите радостно споделиха и достойно заявиха, че вече са грамотни деца.

„ Светлината на буквите“ беше мотото на празника на буквите .  В специално организирано шоу малките ученици се разделиха с букварчето, като представиха пред своите родители наученото в първи клас, пяха и рецитираха с много настроение.

 

 

 

Всички букви зная, мога да чета!

Имам си прозорче светло към света!

Тридесет сестрички верни

 тридесет звезди вечерни

 светят в пътя ни велик

 звънкат в родния език.

 

 


Мили гласни и съгласни,

скъпи буквички добри,

идат часове прекрасни

 с песни, танци и игри.

Нека бъдем умни знаци

 в празничния светъл ден

 и на всички първолаци

 азбуката да дадем .

 

Азбуката – хубавица е приседнала в буквара.

Отвори и погледни – свят да ти се завърти:

букви – малки и големи са изплели златни мрежи.

Ако в тях попаднеш ти, кой ще те освободи?

Грабвай бързо химикала в тази весела игра

 И старателно повтаряй буквички от “А” до “Я”.

 

 


 

Буквички сме интересни и за писане сме лесни.

С колелца или с чертички образуваме се всички.

Всеки има свое име и в речта сме неделими.

Всеки има собствен знак, не ни забравяй, Първолак!

 

 

 

 

Мили, мои, татко и мамо, вашето малко дете

 стана от този ден вече голямо – може самò да чете!

Дядо и бабо, вашето внуче може от днеска самò,

след като всичките букви научи, да ви напише писмо!