Пролет в IV ОУ „ Иван Вазов“

 

 

На 20 март 2014 година в училище „Иван Вазов“ – Кюстендил се проведе  тържество, посветено на всички пролетни  празници – от Тодоров ден до Гергьовден. Пролетната обредност, народните традиции и обичай - учениците пресъздадоха на  специално подготвената сцена в двора на училището. Народните носии, с които бяха облечени децата, придадоха празничност и автентичност на тържеството. Всички изпълнения на децата бяха подчинени на темата : „Идва пролет“.

 

 

 

 

 

 

 

В програмата се представи целия цикъл от пролетни празници и обичай, свързани с  Лазаровден, Цветница и Великден. Сцената бе украсена с пролетен гирлянди, Обредите се представиха в една по – различна среда – специална маса (софра ) и малки столчета. Учениците пресъздадоха най – характерните пролетни обичаи - лазаруване, и гергьовското напяване на пръстени. Малките лазарки пяха и поиграха за здраве, щастие и плодородие.

 

 

 

Лазаре, драгу ли е те,

Чи иди пролет весела ,

Чи цвети цвети сякакву ,

И бял, и червен тръндафил,

И моръватъ люляка.

Пеливан си коня седлайе.

Синю гу седло уседла.

Жълта гу юзда убюзда,

 

С бял гу урис назоби,

Студена водъ напуи.

Дету му кончи вървеши,

Ситен калдъръм дзвънтеши.

Дету му кончи йехтеши,

Тъмна мъгла припадна.

 

 

 

 

Силно емоционално обагрен е празникът Великден със шаренето на яйцата и вкусните козунаци. Финалът на празника бе Гергьовден, представен с  традиционната гергьовска люлка. Децата припомниха , че на празника всички  -  млади и стари се люлеят  за здраве.

Наред с пролетното тържество учениците организират и подреждат изложба в класната стая с рисунки и апликации, посветени на празниците. Предстой провеждането на   „Шарен, шарен Великден” – друга училищна инициатива, в която малките ученици прилагат своите знания и умения. Оформят се различни ателиета, в които те работят в екипи и овладяват разнообразни техники за боядисване и шарене на яйца.

 

 

 

 

 

 

Всички организирани и проведени изяви в класните стаи  и в училищния двор допринасят  за прилагане  на практика на придобитите  знания и умения, както и за изява на певческите и музикални възможности на учениците на IV ОУ „ Иван Вазов“ – Кюстендил.