Посещение в Дом "Ильо Войвода"

    Сурва, сурва година,
    весела година!

    Сурва, сурва година
    здрава, здрава гърбина.

    Живи, здрави до година,
    догодина, до Амина!


В началото на Новата 2018 година представители на Основно училище " Иван Вазов " Кюстендил посетиха Дом за възрастни хора с физически увреждания " Ильо Войвода".
Учениците  отправиха поздрав към всички домуващи Новата година "Да бъде здрава и изпълнена с повече радости"!!!
Ръководството на Дома благодари на участниците. Госпожа Анелия Велинова - Директор на Дома, изрази задоволство и сподели, че учениците заедно със своите учители, като добри съседи и отлични веселяци,  подариха на домуващите изпълнение на стихотворения, песни и танци, като разтърсиха залата с ритъма, безгрижността, красотата на танца. По детски непринудено и много сърдечно те приобщиха домуващите към музикалната програма, като  дадоха заряд за цяла година напред на всички присъстващи в залата.