Заседания на ПС

През месец август и септември т.г., предстои провеждането на заседания на Педагогическия съвет на училището, както следва:

- 24.08.2017 г от  14,00 часа в  учителската стая

- 31.08.2017 г от  14,00 часа в  учителската стая

- 07.09.2017 г от  14,00 часа в  учителската стая

Информация за дневния ред може да намерите и в раздел училищна информация.