ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 2017 Г.