Ден на околната среда

На 5 юни 2016 година в нашето училище бе проведен нтересен урок свързан с Ден на околната среда. Урокът бе представен съвместно с преподавателката от Пето основно училище „Христо Ботев“- госпожа Василка Кръстева. Основно вниманието бе насочено към начините за пречистване на околната среда от различни видове замърсявания.Учениците с интерес участваха в демонстрациите и проявиха голям ентусиазъм при опитите на терен.