Извънкласни занимания с барабани

 

В края на месец ноември 2014 година бе даден старт на проект:  „Терапевтичната сила на ритъма срещу училищнoто насилие и агресия в големи, средни и малки населени с ромски общности места в област Кюстендил".
Изпълнител на проекта е Институт ЛИБЕРА в партньорство със Сдружение „Либерална алтернатива за ромско гражданско обединение"- ЛАРГО - Кюстендил.

 

 

 

 

 

 

Целта на проекта е да се подпомогне психо-социалната адаптация на млади хора с рисково поведение, които имат проблеми със спазването на дисциплината и управлението на емоциите и агресията в училище, като по този начин ги овласти да придобият контрол върху ситуацията, в която се намират. Проектът е необходим, за да подобри чрез ритъм терапията и изразните средства на ударните инструменти, ситуацията с агресията и насилието.

В ОУ „Иван Вазов” – Кюстендил, ще се провеждат терапевтични сесии с барабани като извънкласни занимания. в един клас.

 

 

 

 

 

В продължение на десет месеца ще се проведат петдесет ритъм сесии с децата. В началото ще бъде направен входящ психологически тест за измерване на нивата на агресивност на участниците, който в края на проекта ще бъде повторен, за да се документира позитивната промяна и да се докаже и разпространи ефекта на метода.

 

 

 

 

 

 

 

Представителите  от Институт за съвременно изкуство и терапия ЛИБЕРА са избрали мисията да направят реалност идеите за свободния избор на всеки човек, за позитивното възприемане на живота като висша ценност и по този начин всеки да се превърне в активен и пълноценен гражданин  на едно еволюиращо общество. 

 

 

 

 

 

 

 

Етo защо ползите от проекта ще бъдат за децата и младежите - директни участници в инициативата, както и за техните родители, учители, училищния климат и общностния живот по места.