В изпълнение на т. 3, буква „б“ от Решение № 704 на Министерския съвет от 05 октомври 2018 г.
Основно училище „Иван Вазов” Кюстендил предоставя следните административни услуги:

  1. Преместване на ученици в държавните и в общинските училища
  2. Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища
  3. Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища
  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства
  5. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Можете да се запоснаете с процедурите на съответните услуги. Заявление по образец може да бъде изтеглено от интернет страницата на училището (като част от процедурата), както и да бъде получено на място.

Благодаря ти, Мамо,
за твоя топъл скут,
за майчиното рамо,
за майчиния труд!

Благодаря ти още
за ясния ми ден,
за грижите ти нощем,
когато бдиш над мен!

За нежната закрила,
За кроткия ти глас,
за всичко, Майко мила,
благодаря ти аз!           

Мартенско тържество организираха децата от подготвителните групи в ОУ "Иван Вазов".Изпълненията на малките ни възпитаници бяха приятна изненада и за днешния празник на майката и жената.
С много емоция и желание да покажат наученото пред учители и родители, бъдещите първокласници успяха да развълнуват всички уважили милото им тържество.

 

 

Трети март! Преславен ден!
празник скъп на свободата!
нека погледи сведем
и целунем знамената!

Трети март! Трети март!
Чакан празник, свята дата.
Трети март! Трети март!
Ден рожден на свободата.

 По случай Националния празник на България 3-ти март учениците от ОУ „Иван Вазов“ Кюстендил организираха честване,  посветено на 140 години от Освобождението. Гордо и тържествено,  с голяма емоция и ентусиазъм те представиха героичните събития в презентация,  посветена на героите - дали живота си за свободата.
А за да бъде още по – интересно, част от групите за обучителни затруднения,  работещи по проект „Твоят час“, представиха импровизирано състезание „Бъди грамотен“. Въпросите свързани с празника и наученото в допълнителните часове успяха да накарат всички присъстващи да изпитат емоцията на празника. Най-добрите участници получиха награди, а за присъстващите в залата ученици - това бе незабравим урок по родолюбие.

 

 

Учениците от клуб "Млади възрожденци" към ОУ "Иван Вазов" в Кюстендил почетоха паметта на Васил Левски.На 19 февруари 2018 година те организираха училищно тържество под наслов: "С почит и признателност към Апостола на свободата".
Облечени с фланелки с лика на Апостола, учениците рецитираха стихове и пяха песни, посветени на Левски.

Над Родината издига
стан хайдушкият Балкан —
неговия ръст достига
Левски — дивен великан!

Левски — верен вожд народен,
смел Апостол и храбрец,
предан, чист и благороден,
за правдив живот борец.

 

 

    Сурва, сурва година,
    весела година!

    Сурва, сурва година
    здрава, здрава гърбина.

    Живи, здрави до година,
    догодина, до Амина!


В началото на Новата 2018 година представители на Основно училище " Иван Вазов " Кюстендил посетиха Дом за възрастни хора с физически увреждания " Ильо Войвода".
Учениците  отправиха поздрав към всички домуващи Новата година "Да бъде здрава и изпълнена с повече радости"!!!
Ръководството на Дома благодари на участниците. Госпожа Анелия Велинова - Директор на Дома, изрази задоволство и сподели, че учениците заедно със своите учители, като добри съседи и отлични веселяци,  подариха на домуващите изпълнение на стихотворения, песни и танци, като разтърсиха залата с ритъма, безгрижността, красотата на танца. По детски непринудено и много сърдечно те приобщиха домуващите към музикалната програма, като  дадоха заряд за цяла година напред на всички присъстващи в залата.