Къде да продължим образование

Какъв да стана и какво да уча?
Всеки ученик си задава този въпрос. Това е актуален  въпрос, не само за седмокласниците, осмокласниците и дванадесетокласниците, но и за останалите ученици, техните родители.
Решението за избор на училище, в което да се продължи образованието е тясно свързано с изборът на професия, с която ще осмили живота си всеки в трудоспособна възраст! Лесно и бързо може да се намери отговор , като посетите Националния портал за кариерно ориентиране на учениците на адрес: http://orientirane.mon.bg

Оптималният избор, който може да се направи е всеки ученик  да се насочи към професионално направление, което в най-голяма степен отговаря на неговите възможности, личностни качества и способности. Защото няма конкурентни професии - има конкурентни специалисти, т.е. добри и търсени специалисти във всички професионални сфери на живота!
Няма нито една професия, в която всички дейности да са приятни и интересни! Всяка професия има своите приятни и нелицеприятни страни! Ето защо, мили наши ученици, ние вашите учители пожелаваме : Успех в избора на училище и професия!
Вие родители, дайте възможност на децата си сами да направят професионалният си избор, защото това ще бъдат техните професии и в голяма степен ще предопределят успеха в живота им.  Бъдещето е на децата Ви, с техните мечти и индивидуални възможности!