Учебна дейност

Учението - стремеж към образователни постижения. Развитие на личността и утвърждаване на индивидуализма, като активност на децата.