Работа с НПО

Работата ни с НПО цели  постигане на дух на толерантност,разбиране, сближаване и приемане на различните от нас.Осъзнаване на смисъла да живеем заедно.

Училището ни е във взаимовръзка с :

-        Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

-        Фондация „АДРА“ – България

-        „Нево Дром“

-        Център за междуетнически диалог и толерантност "Амалипе"

-        Сдружение ''Ларго''- Кюстендил

Вижте повече тук!