Прием в първи клас

 

Уважаеми родители, мили деца,

Предлагаме Ви да се запознаете със заповедта на Директора на Основно училище „ Иван Вазов“ - Кюстендил за прием за първи клас за учебната 2017/2018 година.

В нея ще намерите график на дейностите, назначаване на комисия и утвърждаване на критерии и документи за прием първи клас за 2017/2018 учебна година.