Печат

Традиции - таланти - дарования

14. 03. 12
posted by: Manager
Посещения: 6580

tradicii 1

Традициите са един от инструментите, които позволяват на Ромите да запазят

идентичността си през вековете и играят важна роля в живота им, независимо къде и как

живеят.

Традициите, наречени „ромски закони” сред ромите, са предавани от поколение на поколение,  от родители на деца.Тези ромски традиции създават ромската идентичност. Мястото, където тези традициидействат с пълна сила е вътре в ромското семейство и семейния живот. За ромите, основнитеединици са семейството и рода. Традициите покриват всеки аспект от живота - от ражданетодо смъртта, при съюз или конфликт, семеен живот, хигиена и т.н.

 

В училищното ежедневия, в заниманията по ИКД и при подготовката и провеждане на различни тържества и празници  се предоставят  възможности за пуляризиране на ромската история и култура. Конкретна изява на таланта и дарованията на ромските деца има при  участието им в националните фестивали и конкурси.

В училище най- силно са представени танцьорите и музикантите, а конкретно проявление те  намират  с  участието си  във формация „ Огнени стъпки“ и оркестър „ Версай“.