• Сайтът на основно училище „ Иван Вазов“ предоставя полезна информация  за ученици, учители и родители. В него може да намерите интересуващата Ви информация както за учебната дейност ( планове, графици, правилници, резултати и др. ) , така и за училищното ежедневие – мигове от работа в клас, занимания в различни извънкласни дейности, занятия на клубове или работа по проекти.
  • Сайтът поддържа редица рубрики, свързани с изявите и постиженията на учениците, истории на успеха за бивши възпитаници на училището, както и съвмесна дейност с причтели и партньори на училището, обединени в реализиране на общата цел – мотивиране на образователния процес на ромските деца.
  • Всеки ученик или член на колектива  може да участвате в списването на материали, които да намерят своето място на сайта. Необходимо е само да изпратите материала на електронния адрес на училището, като ползвате контактната форма за общуване.
  • Предлагаме актуална информация и документи: нормативни и поднормативни документи и актове, ДОИ за придобиване на квалификация по професия, утвърдени учебни планове и програми.
  • Изграждаме система за ползване и обмен на учебни ресурси и ИКТ материали. Актуални връзки към тематични Интернет-базирани ресурси в България и Европейския съюз.
  • В рубриката „Как да?“ ще научите и разберете как да се учим, трудим и подготвяме за училището "Живот".